Podporujeme Domov Mladá, pravidelného účastníka festivalu Mental Power - Enviros

Domov Mladá, poskytovatel služeb pro klienty s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením z Milovic natáčí další film pro festival Mental Power. Jsme rádi, že jsme i letos mohli být u toho!  

Znáte MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL?

Je to mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením (www.mentalpower.cz).  Jeho hlavní myšlenkou je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením a pomoci jim tak v jejich duševním rozvoji. Letos v červnu se konal už jeho 16. ročník.

ENVIROS už řadu let podporuje finančně i materiálně domov Mladá z Milovic, jednoho z pravidelných účastníků festivalu.

Jsme nadšeni, že se v Milovicích pustili do natáčení dalšího krátkého filmu. Zaujetí klientů zařízení je patrné z fotek i krátkého videa. Užívají si to a získávají také ceny. Letos například Petr Vališ ve filmu s názvem Péťův sen za hlavní mužskou roli.

 

Ukázka jednoho z filmů realizovaného klienty domova Mladá z Milovic https://domovmlada.cz/o-domove/aktivity/#filmoteka

 

Zpět na předchozí stránku