Pomůžeme Vám s akčními plány SECAP - Enviros

Plánujete se jako obec připojit k Paktu starostů a primátorů nebo jste momentálně v procesu připojení? Tak to Vás bude čekat příprava Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, neboli SECAP! Akční plán je klíčový dokument, který shrnuje opatření, která místní úřady hodlají podniknout, aby dosáhly svého závazku v rámci členství v Paktu starostů a primátorů. Momentálně se signatáři Paktu zavázali ke snížení emisí o 40 % do roku 2030, ale pozor! Pakt nedávno zvýšil závazky a prodloužil je až do roku 2050 s tím, že v tomto roce bude dosažená klimatická neutralita.

S vypracováním akčního plánu Vám mohou pomoci naši experti. Tvorba SECAP dokumentů je totiž jedna z klíčových aktivit společnosti ENVIROS. Vypracovali jsme SECAP pro města jako jsou Praha, Brno, Liberec, Litoměřice, Tábor, Ostrava a Žďár nad Sázavou a tím pomohli těmto městům a jejím obyvatelům v boji proti klimatické změně! Pokud se příprava SECAP dokumentu týká i Vás, neváhejte nás kontaktovat!

Jestli jste menší město a je pro Vás příprava Akčního plánu příliš složitá, nabízíme možnost se připojit do projektu CEESEU neboli Central and Eastern European Sustainable Energy Union. Tento projekt vznikl za účelem posílit kapacity veřejné správy na podporu udržitelné energie, snižování emisí uhlíku a lepší přizpůsobivosti změně klimatu v zemích střední a východní Evropy. Projekt nabízí možnosti pro menší města, která by si ráda vypracovala akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), ale nemají na to finanční ani profesní kapacity.

Pokud jako město máte o zapojení do projektu zájem, tak se nám určitě ozvěte, protože máme ještě místo!


Ing. Robert Máček robert.macek@enviros.cz
Ing. Jiří Spitz jiri.spitz@enviros.cz

#secap #covenantofmayors #climateneutrality #greencities

Štítky: , , , , , , , ,

Zpět na předchozí stránku