První letošní Business Breakfast na téma Aktuální dotační příležitosti - Enviros

V prostorách naší společnosti proběhl 23. února letošní první Business Breakfast pro naše zákazníky a příznivce.  Tématem byly aktuální dotační příležitosti pro financování projektů z oblasti energetiky, životního prostředí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti energetických hospodářství podniků a SZT. Bohdan Polak ze Státního fondu životního prostředí prezentoval možnosti nabízející program OPŽP. Ondřej Tomšej Z MPO představil program OP TAK a jeho aktuální výzvy. 

Snídaně se zúčastnilo kolem 25 zájemců z řad firem i veřejné správy. 

 

Zpět na předchozí stránku