První multifunkční zelená střecha v Sarajevu - Enviros

Minulý týden ve čtvrtek byla dokončena a slavnostně otevřena první multifunkční zelená střecha v Sarajevu, na jejíž instalaci se podílel ENVIROS.

V rámci předchozího mapování vhodných ploch byla pro tento projekt vybrána střecha místní Základní školy Hasana Kikiće, tedy veřejná budova, která bude využívána desítkami studentů a jejich učiteli. Celý prostor byl koncipován tak, aby kromě pozitivního vlivu na životní prostředí účelně sloužil všem potřebám školy, včetně edukačních a odpočinkových.

Na této střešní zahradě byly vysázeny jehličnaté i ovocné stromy, plodící keře, pnoucí réva, též záhony s květinami i zeleninová a bylinková zahrádka. Jako funkční ukázka prvků na podporu biodiverzity byly pro střešní zahradu navrženy a instalovány hmyzí hotel a ptačí budky. Pro účely výuky pod širým nebem byl prostor vybaven lavicemi a stoly, přístřešky proti slunci a tabulemi na psaní. Opravdu multifunkční využití této střechy dokládá osazení střešní zahrady vhodným barevným zátěžovým povrchem i dalšími volnočasovými prvky jako venkovní knihovnička, kryté pískoviště a nástěnná hra. Netradičním prvkem zvyšujícím atraktivitu a praktičnost tohoto prostoru je malá meteorologická stanice. O projektu, partnerech projektu i o zásadách využití multifunkční střechy informují naučné tabule nainstalované u vstupu na střechu i v místě největšího pohybu návštěvníků (uživatelů).

A jaké přínosy lze očekávat od nově vybudovaného prostoru? Kromě nesporných environmentálních přínosů v podobě zlepšování vodní bilance a ochlazování okolí výparem vody ze střechy, zajišťuje vysázená vegetace filtraci vzduchu od nečistot a redukci emisí skleníkových plynů. Dále střešní zahrada nabízí možnost zvýšení biodiverzity a podporu osídlení městského prostředí drobnými živočichy, kterým střecha zajistí zdroje potravy a bezpečné útočiště a ptákům nabídne i hnízdní příležitosti.

Žákům tato střecha nabízí možnost praktické výuky biologie, pracovních činností v podobě zahradničení i možnost pobytu venku a prostou radost z pohybu. Dalším plánovaným přínosem je edukační funkce o prospěšnosti podobných projektů i zvýšení zájmu širší veřejnosti o otázky změny klimatu a podobných aktuálních témat.

Projekt „Zelená střecha Sarajevo“ vznikl z dvouapůlleté spolupráce českých organizací EMPRESS a ENVIROS a místního koordinátora FEA – Forestry and Environmental Action. Byl financován z české zahraniční rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí prostřednictvím UNDP Challenge Fund. Významně se na něm finančně podílel také místní UNDP BiH Accelerator Lab, městská část Centar Sarajevo i samotná škola.

Na finální realizaci a vlastní instalaci střešní zahrady se podíleli přímo členové projektového týmu z Bosny a Hercegoviny i České republiky, ale i místní studenti a pomocnou ruku ochotně podalo i mnoho zaměstnanců školy.

 

 

Zpět na předchozí stránku