Reference

Zajímají Vás naše zkušenosti?

V této sekci naleznete informace o našich vybraných referenčních projektech ze všech oblastí naší činnosti.

Rerefence pro službu: Plán odpadového hospodářství

Oblast působení:
Služba:

Detail služby:

Objednavatel: Město Uherské Hradiště

POH města Uherské Hradiště

Projekt sestával z vypracování Plánu odpadového hospodářství města Uherské Hradiště na roky 2017 – 2026, zahrnujícího zhodnocení stávajícího stavu a nastavení konkrétních cílů, opatření a záměrů na zlepšení nakládání s komunálním…

Objednavatel: Krajský úřad Zlínského kraje

POH Zlínského kraje

V rámci projektu byl vypracován Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje na roky 2016 – 2025, sestávající z analýzy stávajícího stavu, nastavení cílů, opatření a rámce pro realizaci záměrů v odpadovém…