Reference

Zajímají Vás naše zkušenosti?

V této sekci naleznete informace o našich vybraných referenčních projektech ze všech oblastí naší činnosti.

Rerefence pro službu: CIRCULAR ECONOMY

Oblast působení:
Služba:

Detail služby:

Objednavatel: Fondy EHP a Norska

(De)construct for Circular Economy

Společnost ENVIROS je zapojena v mezinárodním projektu z oblasti oběhového hospodářství nazvaného „(De)construct for Circular Economy“. Projekt se zabývá problematikou vzniku a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na úrovni…

Objednavatel: Evropská komise

EduZWaCE

Společnost ENVIROS je zapojena v mezinárodním vzdělávacím projektu zaměřeném na oblast oběhového hospodářství a minimalizace vzniku odpadu – EduZWaCE (Education for Zero Waste and Circular Economy), podpořeného z evropského programu…

Objednavatel: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Cirkulární Česko 2040

V rámci přípravy strategie Cirkulární Česko 2040 zpracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro Ministerstvo životního prostředí řadu podrobných analýz k vybraným oblastem, včetně odpadového hospodářství, ekonomických nástrojů,…