Reference

Zajímají Vás naše zkušenosti?

V této sekci naleznete informace o našich vybraných referenčních projektech ze všech oblastí naší činnosti.

Rerefence pro službu: Dotace

Oblast působení:
Služba:

Detail služby:

Objednavatel: EPH, Lafarge Cement, Vetropack, Vitrablok, Škoda Auto, Mondi Group a další

Zajištění dotací OPPI a OPPIK

Projekty zajištění dotační podpory pro energeticky úsporná opatření z programu OPPI a OPPIK jsou jedním ze základních stavebních kamenů naší spolupráce s průmyslovými podniky. V alokovaných prostředcích ve výzvách Eko Energie…

Objednavatel: ČEZ teplárenská, Lafarge Cement, nemocnice, školy, školky, úřady

Zajištění dotací z programu OPŽP

V projektech zajištění dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí se kombinuje spolupráce se soukromým i státním sektorem. Mezi projekty, na kterých jsme spolupracovali, patří jak velké projekty energetických zdrojů (například…

Objednavatel: Ministerstvo životního prostředí

Kalkulačka kotlíkových dotací

Vytvořili jsme model umožňující environmentální vyhodnocení tzv. kotlíkových dotací (= dotací na výměnu zdrojů vytápění rodinných domů poskytovaných z OPŽP v rámci specifického cíle 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností…