Reference

Zajímají Vás naše zkušenosti?

V této sekci naleznete informace o našich vybraných referenčních projektech ze všech oblastí naší činnosti.

Rerefence pro službu: OCHRANA OVZDUŠÍ

Oblast působení:
Služba:

Detail služby:

Objednavatel: Evropská komise

ICARUS

ICARUS (Integrated Climate forcing and Air impression Reduction in Urban Systems) byl mezinárodní výzkumný a inovační projekt, který se zabýval aplikací integrovaných nástrojů a strategií pro posuzování vlivů měst…

Objednavatel: Ministerstvo životního prostředí

Kalkulačka kotlíkových dotací

Vytvořili jsme model umožňující environmentální vyhodnocení tzv. kotlíkových dotací (= dotací na výměnu zdrojů vytápění rodinných domů poskytovaných z OPŽP v rámci specifického cíle 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností…

Objednavatel: Evropská komise

Projekty v polygrafickém průmyslu

V letech 2009 – 2016 jsme se účastnili série mezinárodních projektů zabývajících se environmentálními a energetickými aspekty v polygrafickém průmyslu. Zatímco projekt EMSPI se zaměřil na implementaci energetického…