Reference

Zajímají Vás naše zkušenosti?

V této sekci naleznete informace o našich vybraných referenčních projektech ze všech oblastí naší činnosti.

Rerefence pro službu: Modelování

Oblast působení:
Služba:

Detail služby:

Objednavatel: Ministerstvo životního prostředí

Kalkulačka kotlíkových dotací

Vytvořili jsme model umožňující environmentální vyhodnocení tzv. kotlíkových dotací (= dotací na výměnu zdrojů vytápění rodinných domů poskytovaných z OPŽP v rámci specifického cíle 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností…

Objednavatel: Český hydrometeorologický ústav

Projekce emisí skleníkových plynů

Předmětem projektu bylo zpracování projekce emisí skleníkových plynů v ČR za odvětví energetiky a průmyslových procesů za roky 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 a 2035 pro účely reportování podle…

Objednavatel: Ministerstvo životního prostředí

Kalkulátor emisí skleníkových plynů

Předmětem projektu bylo vytvoření kalkulátoru emisí skleníkových plynů pro ČR do roku 2050 podle britského vzoru 2050 Pathways Calculator. Kalkulátor je přístupný z webu http://co2.enviros.cz/ a umožňuje tvorbu…