Energetický audit - Enviros

Objednavatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Na základě legislativních požadavků (zákon o hospodaření energií) a odpovědného přístupu klientů (příprava na dotační tituly) bylo za období 2015/2016 naší společností zpracováno více než 150 energetických auditů. Jednalo se o široké spektrum energetických hospodářství, která zahrnovala jak samostatně stojící budovy, tak rozsáhlé průmyslové areály. Energetické audity byly zpracovány energetickými specialisty naší společnosti, což zejména u širokého spektra průmyslových provozů svědčí o profesionalitě a silné základně našich pravidelně proškolovaných energetických specialistů. Ve vybraných případech bylo využito i nedestruktivní měřicí techniky (elektřina, průtoky tekutin a plynů, teploty, termovize atd.), což umožnilo objektivněji kvantifikovat přínosy navrhovaných opatření. Mezi naše spokojené klienty patří např.:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Lafarge Cement, a.s.

Synthesia, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Pivovary Lobkowicz, a.s.

Biocel Paskov a.s.

KAVALIERGLASS, a.s.

Seco GROUP a.s.

Honeywell spol. s r.o.

LEGO Production s.r.o.

Coca-Cola Česká Republika, s.r.o.

ŽPSV, a.s.

Zpět na předchozí stránku