Energetický posudek

Objednavatel:

eco GROUP a.s. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Plzeňská energetika a.s. Severočeská teplárenská, a.s. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Energetický posudek byl v rámci zákona o hospodaření energií vytvořen jako nástroj pro posouzení efektivnosti a účinnosti nových investičních technických záměrů a pro potřeby dotačních titulů. S ohledem na nové dotační programové období 2014 – 2020 (strukturální fondy) a modifikovaný program EFEKT (státní prostředky) jsou našimi energetickými specialisty, podobně jako je tomu u energetických auditů, vyhotovovány desítky energetických posudků ročně, přičemž investiční náklady souboru opatření se pohybují od jednotek po stovky miliónů korun. Energetické posudky jsou vždy profesionálně zpracovány tak, aby byla v co největší míře eliminována rizika, která jsou např. obsažena ve specifických podmínkách jednotlivých výzev dotačních titulů. Mezi naše spokojené klienty patří např.:

Seco GROUP a.s.

VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

Plzeňská energetika a.s.

Severočeská teplárenská, a.s.

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Zpět na předchozí stránku