FVE elektrárny pro ČSOB - Enviros

Objednavatel:

ČSOB

Asistence při financování projektů obnovitelných zdrojů energie se zpravidla skládá z různých komponent, jako jsou energetický audit, model výroby, finanční analýza a v případě kompletních TDD (technické due dilligence) i analýza uzavřených dodavatelských smluv. Nejvýznamnějšími projekty v této oblasti byly například kompletní TDD fotovoltaických parků areálu VGP Horní Počernice pro Enfinity 11,6 MW či TDD pro projekty fotovoltaických elektráren Benátky a Čejetice o celkovém výkonu cca 4 MW.

Zpět na předchozí stránku