elektrarna

guarantEE

Objednavatel:

Evropská komise

Projekt guarantEE napomáhá využívání metody Energy Performance Contracting (EPC) ve veřejném a soukromém sektoru v celé Evropě zejména

  • vyvíjením inovativních řešení metody EPC pro pronajatá zařízení
  • snahou o větší flexibilnost metody EPC, aby ji mohli lépe využívat klienti v soukromém sektoru
  • podporou pilotních projektů EPC za pomoci zkušených facilitátorů

V rámci projektu guarantEE je ENVIROS jeden z 14 zkušených partnerů, který bude vyvíjet inovační obchodní a finanční modely pro projekty ESCO, orientované na dosahování úspor. U pronajatých objektů je cílem vyvinout a otestovat řešení, která odpovídajícím způsobem rozdělují náklady a přínosy mezi uživatele, majitele budovy a ESCO (trojí přínos).

guarantee

Zpět na předchozí stránku