ICARUS - Enviros

Objednavatel:

Evropská komise

ICARUS (Integrated Climate forcing and Air impression Reduction in Urban Systems) byl mezinárodní výzkumný a inovační projekt, který se zabýval aplikací integrovaných nástrojů a strategií pro posuzování vlivů měst na podporu řízení kvality ovzduší a změny klimatu. Cílem bylo vypracování návrhů a implementace vhodných strategií snižování emisí za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení uhlíkové stopy v evropských městech.

Projekt ICARUS byl realizován v letech 2016–2020 a byl podpořen z programu Horizont 2020. Účastnilo se jej 17 partnerů z 9 evropských zemí.

Přístup projektu ICARUS byl aplikován ve vybraných evropských městech různé velikosti, počínaje relativně malými městy (Brno, Basilej, Lublaň) přes města střední velikosti (Stuttgart, Soluň) až po velká města (Athény, Madrid a Milán). Města byla pečlivě vybrána, aby reprezentovala různá městská prostředí.

Mezi jedny z hlavních činností ENVIROS v rámci projektu patřila účast ve výběru opatření, která byla zvolena tak, aby byla snadno proveditelná a realizovatelná a měla významný dopad na současné antropogenní emise ve městě Brně. Naším cílem bylo odhadnout potenciál snížení emisí u devíti látek znečišťujících ovzduší a tří skleníkových plynů v letech 2020–2030 po teoretickém provedení čtyř politických opatření zaměřených na dopravu a energetiku.

Zpět na předchozí stránku