solarni panely

Kalkulačka kotlíkových dotací - Enviros

Objednavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Vytvořili jsme model umožňující environmentální vyhodnocení tzv. kotlíkových dotací (= dotací na výměnu zdrojů vytápění rodinných domů poskytovaných z OPŽP v rámci specifického cíle 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících).

Výstupem projektu byl nástroj využívaný pro vyhodnocení specifických programových ukazatelů pro specifický cíl 2.1. Kalkulačka konkrétně vyhodnocuje úsporu emisí znečišťujících látek TZL, PM10, PM2,5, SO2, NOx, VOC, B(a)P a také skleníkového plynu CO2. Součástí výstupu modelu je také úspora energie ve formě hnědého uhlí (včetně briket), černého uhlí, biomasy (pelet, briket a kusového dříví), zemního plynu a elektrické energie.

Zpět na předchozí stránku