POH MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

POH města Uherské Hradiště

Objednavatel:

Město Uherské Hradiště

Projekt sestával z vypracování Plánu odpadového hospodářství města Uherské Hradiště na roky 2017 – 2026, zahrnujícího zhodnocení stávajícího stavu a nastavení konkrétních cílů, opatření a záměrů na zlepšení nakládání s komunálním odpadem na území města. Součástí projektu bylo též projednání POH s krajským úřadem.

Zpět na předchozí stránku