PRESOURCE – PROMOTION OF RESOURCE EFFICIENCY IN SMES IN CENTRAL EUROPE

PRESOURCE – Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe - Enviros

Objednavatel:

Evropská komise

Mezinárodní projekt PRESOURCE byl zaměřen na zvyšování účinnosti využívání zdrojů (energie, vody, surovin a materiálů) v malých a středních výrobních podnicích střední Evropy. V rámci projektu byl vytvořen nástroj na identifikaci prevenčního potenciálu v podnicích založený na Metodice vstupního hodnocení udržitelné spotřeby a výroby, kterou ENVIROS spoluvyvinul a úspěšně aplikoval v České republice.

Nástroj, nazvaný EDIT VALUE – Eco-innovation Diagnosis and Implementation Tool for Increasing the Enterprise Value, byl pilotně aplikován v 18 vybraných podnicích. Ve dvou českých podnicích, které se projektu účastnily, byla identifikována zlepšující opatření s celkovými přínosy 1,2 mil. Kč/rok. Zkušenosti z projektu byly také publikovány v prestižním časopise Journal of Cleaner Production.

Jak shrnul vedoucí projektu, Ing. Pavel Růžička: „Díky projektu PRESOURCE jsme mohli obohatit naši Metodiku vstupního hodnocení udržitelné spotřeby a výroby o postupy a zkušenosti partnerů z dalších evropských zemí. Při praktické realizaci projektů v podnicích se mimo jiné ukázalo, že i ve velmi kvalitně řízených společnostech lze nalézt významný potenciál úspor v oblasti výrobních procesů a podstatně snížit provozní náklady.“

Projekt PRESOURCE byl podpořen z programu Interreg CENTRAL EUROPE a vedle společnosti ENVIROS se jej účastnily organizace Stenum (Rakousko), ENEA (Itálie), Pro-Akademia (Polsko), Fraunhofer MOEZ (Německo), Univerzita Matyáše Korvína (Maďarsko) a německé Ministerstvo životního prostředí a Federální agentura životního prostředí.

Zpět na předchozí stránku