SECuRe - mezinárodní projekt na podporu vzdělávání v ESG - Enviros

Objednavatel:

Evropská komise

Společnost ENVIROS se zapojila do mezinárodního projektu SECuRe (Smart Education for Corporate Sustainability Reporting), jehož cílem je vytvoření nového odborného vzdělávacího kurzu v oblasti udržitelného rozvoje a ESG (Environment, Social, Governance). Účastníci kurzu budou po jeho absolvování schopni vypracovat a realizovat podnikové strategie a programy udržitelnosti, stanovit vhodné cíle a postupy v oblasti ESG a také vyhodnocovat a vykazovat jejich plnění.

V rámci projektu bude vytvořena veřejně přístupná online knihovna zdrojů k problematice ESG a interaktivní e-learningová platforma kurzu, doplněná o pilotní aplikace kurzu formou prezenčních školení.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o oblasti ESG a firemní udržitelnosti, její aplikaci ve firmách a jejím reportování, podpořit otevřené vzdělávání, inovace v oblasti digitálních postupů a nových metod učení a zároveň usnadnit nejen vzdělávání, ale také uznávání a ověřování kompetencí pro ESG manažery.

Projektová stránka

Projekt je realizován v období od května 2022 do dubna 2024 a byl finančně podpořen z programu ERASMUS+.

Zpět na předchozí stránku