solarni panely

Snížení uhlíkové stopy společnosti TOTAL - Enviros

Objednavatel:

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Předmětem studie byl návrh opatření ke snížení emisí skleníkových plynů ve výrobně asfaltů společnosti TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. v Kouřimi a vyčíslení jejich přínosů a nákladů, včetně doporučení vhodných dotačních titulů.

Do výpočtu uhlíkové stopy byla, na základě zadání klienta, započtena spotřeba elektrické energie a zemního plynu v předmětném areálu. Za účelem snížení uhlíkové stopy byla navržena opatření dvojího druhu, a to

  • opatření realizovatelná přímo v areálu,
  • opatření realizovatelná formou investice mimo areál, ale se započítáním přínosů v areálu v Kouřimi.

Zpět na předchozí stránku