Průmyslové komíny

STEAM-UP

Objednavatel:

Evropská Komise

Cílem projektu STEAM-UP je zvýšit energetickou účinnost parních systémů a tím přispět ke snížení emisí CO2 a úspoře energie v těžkém průmyslu. Obecně se jedná o velká energeticky náročná odvětví jako je chemický průmysl, papírenství a celulózky, potravinářství a textilní průmysl.

Projekt STEAM-UP se zaměřuje konkrétně na potenciál účinnosti v parních systémech. Projekt je navržen tak, aby překlenul významnou mezeru mezi slibnými výsledky auditů na jedné straně a provádění nákladově efektivních a snadno implementovaných opatření na straně druhé.

steamup

Zpět na předchozí stránku