Průmyslové komíny

STEAM-UP - Enviros

Objednavatel:

Evropská Komise

Cílem projektu STEAM-UP bylo zvýšit energetickou účinnost parních systémů, a tím přispět ke snížení emisí CO2 a úspoře energie v těžkém průmyslu. Projekt se orientoval především na velká energeticky náročná odvětví jako např. chemický průmysl, papírenství a celulózky, potravinářství či textilní průmysl.

Projekt STEAM-UP se zaměřil konkrétně na potenciál účinnosti v parních systémech. Projekt byl navržen tak, aby překlenul významnou mezeru mezi slibnými výsledky auditů na jedné straně a provádění nákladově efektivních a snadno implementovaných opatření na straně druhé.

steamup

Zpět na předchozí stránku