skleneny-budova

ÚPMD Praha – opatření na úsporu energií – modernizace energetického hospodářství - Enviros

Objednavatel:

ÚPMD Praha

Ústav pro péči o matku a dítě Praha 4 – Podolí se rozhodl v roce 2012 pro navazující projekt EPC ve svých objektech. Součástí projektu byla také výměna dřevěných špaletových oken z roku 1914 u hlavního objektu (nebyla získána dotace ze státního rozpočtu), instalace nových chladicích jednotek, kogenerační jednotky, nových světelných zdrojů a další opatření. Smlouva na projekt EPC byla uzavřena na dobu 15 let. Splácení projektu z úspor energie vyžaduje dosažení plánovaných úspor a tedy i vysokou kvalitu provedení energeticky úsporných opatření, včetně výměny oken. ENVIROS připravil návrh projektu a asistoval zadavateli v administraci výběrového řízení na poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Zpět na předchozí stránku