Průmyslové komíny

Územní energetická koncepce pro statutární město Frýdek-Místek

Objednavatel:

Město Frýdek-Místek

Energetická koncepce statutárního města Frýdek-Místek byla zpracována v roce 2015 v rozsahu dle nařízení vlády č. 195/2001 Sb. s přihlédnutím k novele zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií a  NV č. 232/2015 Sb. Rozhodujícím výstupem ÚEK bylo posouzení dodávek tepla ze soustavy CZT a jejich udržitelnost z pohledu ceny, technického stavu soustavy a zdrojů, účinnosti výroby a dodávek tepla i spolehlivosti dodávek s ohledem na způsob výroby tepla a použitá paliva. Závaznost závěrů a závaznost opatření navržených k realizaci aktualizované územní energetické koncepce statutárního města Frýdek-Místek vycházejí z platné legislativy pro územní plánování, odvětví energetiky a ochranu ovzduší. Koncepce byla chválena Zastupitelstvem statutárního města.

Zpět na předchozí stránku