Zpracování průkazu energetické náročnosti pro komplex objektů Classic 7 v Holešovicích - Enviros

Objednavatel:

Classic 7

Jedná se o uzavřený komplex nově postavených či zrekonstruovaných budov, které citlivě zachovávají ráz původních staveb. Sklady či budova mlýna byly rekonstrukcí adaptovány na administrativní budovy a spolu s nově postavenými částmi tvoří čtyřtrakt s nádvořím, které poskytuje relaxační zónu pro zaměstnance.

Zpět na předchozí stránku