Seminář o EPC - výstupy projektu guarantEE - Enviros

Projekt guarantEE je ve své závěrečné etapě, a proto český partner projektu ENVIROS představil dosažené výsledky projektu 5.12.2018 na pražském semináři věnovanému EPC, kterého se účastnili zástupci z řad facilitátorů EPC, ESCO organizací, správců zařízení, facility managerů a státní správy. Seminář byl organizován  spolu se společností SEVEn, která je českým partnerem projektu QualitEE zaměřeným na certifikaci v oblasti EPC.

Účastníkům byly prezentovány na příkladech nejlepší praxe modely řešení tzv. „split incentives dilema“  (realizace EPC projektů, kde musí být zohledněny zájmy tří stran – majitele nemovitosti, nájemníka a ESCO) a důležitost role facilitátora v takto složitých projektech.

Zároveň byli účastníci seznámeni s vývojem projektu guarantEE a s podmínkami udělování letošních cen EESA 2019 za nejlepší energetickou službu, kterou každoročně uděluje Berlínská energetická agentura spolu s Evropskou komisí nejlepšímu projektu EPC, nejúspěšnějšímu propagátorovi EPC a nejinovativnější společnosti ESCO.

V druhé části semináře v rámci prezentací projektu QualitEE   byli účastníci seznámeni s návrhy kritérií pro hodnocení technické kvality projektů EPC a služeb EPC včetně harmonogramu zavedení certifikace. Účastníci se nadále účastnili panelové diskuse na výše uvedená témata.

Štítky: , ,

Zpět na předchozí stránku