Slavnostní udílení cen projektu SLOVSEFF na Slovensku - Enviros

BRD oceňuje nejúspěšnější projekty na snížení energetické náročnosti a investic do obnovitelných zdrojů energie

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) uspořádala 25. 11. 2010 své již třetí slavnostní předávání cen úspěšným projektům v rámci programu SLOVSEFF, které podporují snížení energetické náročnosti v bytovém sektoru, průmyslu a výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE). Oceněny byly nejúspěšnější realizované investice, které byly finančně podpořeny z Fondu na odstavení jaderné elektrárny Bohunice (BIDSF) a EBRD.

Program SLOVSEFF poskytuje úvěry zaměřené na podporu investic do zvýšení energetické účinnosti a OZE v soukromém sektoru na Slovensku, a to prostřednictvím vybraných slovenských bank. Soukromé společnosti a bytové družstva si mohou půjčovat na investiční projekty až do výše 2,5 mil. €. Úspěšně realizované projekty využívají nenávratnou finanční dotaci od fondu BIDSF, která je vázána na výši úvěru a dosažené míry úspory energie. Kromě je investičním projektům poskytováno zdarma technické a ekonomické poradenství projektovým konzultantem společností ENVIROS, s.r.o. (Česká republika).

Zástupci ENVIROS, s.r.o., Jaroslav Vích a Jan Pejter s viceprezidentem EBRD Janem Fischerem
Obrázek – Zástupci společnosti ENVIROS ředitel Jaroslav Vích (vpravo), konzultant Jan Pejter (vlevo) s viceprezidentem EBRD Janem Fischerem (uprostřed)

Od roku 2008 do současnosti program SLOVSEFF podpořil stovky projektů na Slovensku, včetně snížení energetické náročnosti u 315 obytných budov, 34 průmyslových podniků a 7 projektů obnovitelných zdrojů energie částkou přesahující 68 miliónu €, které byly využity v rámci programu. Odhaduje se, že tyto projekty povedou k úspoře více než 293 000 MWh ročně, což odpovídá spotřebě elektřiny ve městě velkém jako Košice (asi 80 000 domácností).

„Prostřednictvím těchto ocenění EBRD upozorňuje na nejúspěšnější projekty pro snížení energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie realizovaných v rámci programu SLOVSEFF a zdůrazňuje ekonomické a environmentální přínosy dosažené našimi projekty v domácnostech a podnikové sféře. Tyto projekty představují vynikající příklad toho, jak investice do energetické účinnosti pomáhají domácnostem snížit účty za energie a podporují průmyslové podniky v posílení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím inovativních, energeticky úsporných investic.” řekl Jan Fischer, viceprezident EBRD.

Zástupci EBRD, Ministerstva hospodárstva SR a ENVIROS
Obrázek – Zástupci EBRD, Ministerstva hospodárstva SR a ENVIROS

Ocenění si odnesly také zúčastněné slovenské banky za financování udržitelného rozvoje a úspor energie projektů v rámci programu SLOVSEFF, Dexia banka Slovensko, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a Všeobecná úverová banka (VÚB).

Jozef Kausich (VUB) přebírá ocenění od Zdenky Vičarové, ředitelky kanceláře EBRD na Slovensku
Obrázek – Jozef Kausich (VUB) přebírá ocenění od Zdenky Vičarové, ředitelky kanceláře EBRD na Slovensku

Kategorie a vítězové ocenění EBRD v programu SLOVSEFF

Cena za nejvyšší přínos ve snižování emisí CO2
Vítěz: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou

Cena pro nejinovativnější přístup z projektů využívající obnovitelné zdroje energie
Vítěz: BPS Huncovce s.r.o.

Cena za nejvyšší přínos ve snižování emisí CO2, Cena pro nejinovativnější přístup z projektů využívající obnovitelné zdroje energie

Cena za projekt s nejúčinnějšími opatřeními na zvýšení energetické účinnosti
Vítěz: SVB Elán, Trieda 1. Mája 21, 23, Spišská Nová Ves

Cena za projekt s nejúčinnějšími opatřeními na zvýšení energetické účinnosti

Cena za projekt s nejlepší návratností investice
Vítěz: Stavebné Bytové družstvo Banská Bystrica, Kalinčiakova 20, 21, Banská Bystrica

Cena za optimální investiční projekt z hlediska úspory energie
Vítěz: Obvodné Stavebné Bytové družstvo Žilina, Zvolenská 16-19, Žilina

Cena za projekt s nejlepší návratností investice, Cena za optimální investiční projekt z hlediska úspory energie

Štítky:

Zpět na předchozí stránku