ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Co neměříme, nemůžeme řídit!

Chcete mít spotřebu energie a náklady na energii ve vašem energetickém hospodářství pod kontrolou?

Chcete zapracovat energetický management v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 do vašich existujících systémů?

Hledáte přehledný a výkonný software pro energetický management?

O službě

Energetický management je komplexní a systémové řešení nakládání s energií. V praxi to znamená zavedení souboru pravidel, činností a opatření, které vede k hospodárnému nakládání s energií a tedy i k finanční úspoře. Pokud je energetický management zaveden kvalitně a přímo na míru vašemu energetickému hospodářství, můžete dosáhnout stabilních úspor až 20% oproti spotřebám před zavedením energetického managementu.

Jako koncepční nástroj stojí energetický management na základních pilířích – zavedení funkčního systému, přezkoumání stávajícího energetického hospodářství, identifikace potenciálu k úsporám a zavedení relevantních úsporných opatření, vyškolení zaměstnanců, zavedení efektivního SW nástroje k řízení spotřeby energie.   Všechny tyto pilíře vám postavíme a stabilizujeme.

Pokud chcete, aby se o  zavedení energetického managementu ve vaší organizaci a o vašem odpovědném přístupu k životnímu prostředí dozvěděli i vaši partneři a konkurence a zároveň chcete splnit legislativní povinnost vyplývající ze zákona 406/2000 Sb. o nakládání energií, můžete přistoupit k zavedení energetického managementu v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 a následně si zavedený systém nechat certifikovat.

Činnosti v rámci služby

 • Přezkoumáme vaše stávající energetické hospodářství, identifikujeme potenciál úspor a navrhneme opatření ke snížení energetické náročnosti – opatření organizačního typu, tzn. beznákladová a investiční opatření tzn. středně a vysoko nákladová.
 • Zavedeme funkční systém sledování a vyhodnocování
 • Vyškolíme vaše zaměstnance, aby se chovali v souladu s pravidly efektivního energetického managementu a podporovali tak jeho fungování a další rozvoj.
 • Pro složitější provozy nebo rozsáhlejší energetické hospodářství zavedeme SW nástroj Strata, který umožňuje sledovat a analyzovat energetická data v čase. Namísto pouhého monitoringu dat  dojde k aktivnímu řízení vaší spotřeby, a to z kteréhokoli místa a v jakémkoli čase.
 • Pomůžeme vám zavést všechny systémy a dokumentaci požadované normou ČSN EN ISO 50001 Systémy energetického managementu, zaintegrujeme je do stávajících systémů vaší organizace, pomůžeme vám při testovacím provozu fungování energetického managementu a připravíme vás k úspěšné certifikaci.

Zajímavá čísla

0

pilíře

0

ISO norma pro energetický management

0

unikátní software STRATA

Zkušenosti klientů

 • První obchodní kontakty se zástupci firmy jsme navázali již v roce 2000 při spolupráci na pilotním projektu zavádění metody Monitoringu a Targetingu v hutních provozech ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Tehdy šlo o první ,vlaštovku‘ na cestě k efektivnějšímu využití energií pro výrobu vozů a komponentů a spoustu tehdy pro nás zcela nových principů využíváme v oblasti úspor energií dodnes. V současnosti se společností ENVIROS spolupracujeme ve dvou oblastech. Tou první jsou služby a…

  Číst více

  Milan Poddaný

  Vedoucí – Energetické služby a management

  ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Reference

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Sitný

Ředitel divize


E: pavel.sitny@enviros.cz

T: 607 831 785