ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Co neměříme, nemůžeme řídit!

Chcete mít spotřebu energie a náklady na energii ve vašem energetickém hospodářství pod kontrolou?

Chcete zapracovat energetický management v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 do vašich existujících systémů?

Hledáte přehledný a výkonný software pro energetický management?

O službě

Energetický management je komplexní a systémové řešení nakládání s energií. V praxi to znamená zavedení souboru pravidel, činností a opatření, které vede k hospodárnému nakládání s energií a tedy i k finanční úspoře. Pokud je energetický management zaveden kvalitně a přímo na míru vašemu energetickému hospodářství, můžete dosáhnout stabilních úspor až 20% oproti spotřebám před zavedením energetického managementu.

Jako koncepční nástroj stojí energetický management na základních pilířích – zavedení funkčního systému, přezkoumání stávajícího energetického hospodářství, identifikace potenciálu k úsporám a zavedení relevantních úsporných opatření, vyškolení zaměstnanců, zavedení efektivního SW nástroje k řízení spotřeby energie.   Všechny tyto pilíře vám postavíme a stabilizujeme.

Pokud chcete, aby se o  zavedení energetického managementu ve vaší organizaci a o vašem odpovědném přístupu k životnímu prostředí dozvěděli i vaši partneři a konkurence a zároveň chcete splnit legislativní povinnost vyplývající ze zákona 406/2000 Sb. o nakládání energií, můžete přistoupit k zavedení energetického managementu v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 a následně si zavedený systém nechat certifikovat.

Činnosti v rámci služby

 • Přezkoumáme vaše stávající energetické hospodářství, identifikujeme potenciál úspor a navrhneme opatření ke snížení energetické náročnosti – opatření organizačního typu, tzn. beznákladová a investiční opatření tzn. středně a vysoko nákladová.
 • Zavedeme funkční systém sledování a vyhodnocování
 • Vyškolíme vaše zaměstnance, aby se chovali v souladu s pravidly efektivního energetického managementu a podporovali tak jeho fungování a další rozvoj.
 • Pro složitější provozy nebo rozsáhlejší energetické hospodářství zavedeme SW nástroj Strata, který umožňuje sledovat a analyzovat energetická data v čase. Namísto pouhého monitoringu dat  dojde k aktivnímu řízení vaší spotřeby, a to z kteréhokoli místa a v jakémkoli čase.
 • Pomůžeme vám zavést všechny systémy a dokumentaci požadované normou ČSN EN ISO 50001 Systémy energetického managementu, zaintegrujeme je do stávajících systémů vaší organizace, pomůžeme vám při testovacím provozu fungování energetického managementu a připravíme vás k úspěšné certifikaci.

Zajímavá čísla

0

pilíře

0

ISO norma pro energetický management

0

unikátní software STRATA

Zkušenosti klientů

 • Projekt výstavby kombinované výroby elektřiny a tepla v závodu Kvasiny, na kterém se podílel ENVIROS, byl vyhodnocen jako Podnikatelský projekt roku 2012 v kategorii Eko-energie. Na tomto úspěchu mají svůj podíl i zaměstnanci firmy ENVIROS, bez jejichž pomoci, bychom administrativně náročné podmínky poskytovatelů dotace jen těžko splnili. Spolupráce na tomto projektu jasně ukázala, že pro běžného investora je zvládnutí celého procesu, od podání předběžné žádosti až po získání dotace,…

  Číst více

  Milan Poddaný

  Vedoucí – Energetické služby a management

  ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Reference

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Sitný

Ředitel divize


E: pavel.sitny@enviros.cz

T: 607 831 785