UHLÍKOVÁ STOPA

Chcete se dozvědět, jakou má Váš podnik uhlíkovou stopu?

Řešíte problematiku snižování emisí skleníkových plynů?

Potřebujete zpracovat studii uhlíkové neutrality?

 

O službě

Uhlíková stopa je ukazatelem dopadu činnosti podniku na životní prostředí (zejména na klimatické změny). Shromažďuje data o využívání vstupních zdrojů, produkci odpadu a emisích a měří množství skleníkových plynů odpovídající těmto dopadům.

Hodnocení uhlíkové stopy je stále častěji vyžadováno bankami pro komerční financování projektů v souladu s principy EU Taxonomy, dalšími investory, obchodními partnery i zákazníky.

Vykazování uhlíkové stopy a snižování emisí skleníkových plynů s cílem postupného dosažení uhlíkové neutrality je nedílnou součástí společenské odpovědnosti firem (CSR).

Činnosti v rámci služby

Asistence našich specialistů Vám umožní:

 • vypočítat uhlíkovou stopu Vašeho podniku v souladu s mezinárodními standardy
 • získat přehled o činnostech, které produkují nejvíce emisí skleníkových plynů a identifikovat opatření k jejich snižování
 • nalézt oblasti, které spotřebovávají nejvíce energie a zdrojů a ve kterých lze dosáhnout finančních úspor
 • formulovat strategii snižování produkce skleníkových plynů a dosažení uhlíkové neutrality
 • vytipovat vhodné offsetové projekty

Zajímavá čísla

0

120 až 130 milionů tun CO2eq vypouští ČR do ovzduší každý rok

0

25 kg CO2eq na každých 1000 Kč HDP je emisní náročnost českého hospodářství

0

40 % podíl na emisích skleníkových plynů má sektor energetiky

Reference

Objednavatel: Avast Software s.r.o.

Uhlíková stopa společnosti AVAST

Pro softwarovou firmu AVAST, globálního lídra v oblasti kybernetické bezpečnosti, zpracoval ENVIROS externí audit výpočtu uhlíkové stopy. Součástí poskytnuté služby byla jak revize dosavadních výpočtů a reportingu, tak návrhy…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Růžička

Konzultant


E: pavel.ruzicka@enviros.cz

T: 725187809