Testování pilotního vzdělávacího kurzu k tématice ESG v rámci projektu SECuRE - Enviros

Další online meeting partnerů projektu SECuRe se uskutečnil minulý týden. Intenzivně na něm byl diskutován především chystaný pilotní vzdělávací kurz, který se uskuteční v Polsku, České republice, Slovinsku, Rumunsku a Španělsku.

Jeho účelem je otestovat zpracované studijní materiály a vzdělávací platformu v praxi. Zpětná vazba od účastníků uzavře smyčku přípravné fáze a umožní další zlepšování výukových materiálů vyvinutých v rámci projektu.

SECuRe kurz poskytuje přehled klíčových konceptů souvisejících s ESG a také ukazuje, jak tyto koncepty ovlivňují podnikání a celou společnost. Cílem je poskytnout účastníkům základní rámec pro porozumění ESG tématice a vypracování ESG reportingu v rychle se měnícím podnikatelském prostředí.

V návaznosti na pilotní kurz bude vyvinuto pět demo on-line tréninků. Kurz bude následně vyhodnocen a upraven za účelem zlepšení materiálů pro potřeby jejich uživatelů.

Pilotní kurz začne v prosinci a doufáme, že to bude první důležitý krok k podpoře programu “Smart Education pro Corporate Sustainability Reporting“ v praxi pro odborníky v oboru, ale i ty, kteří se s tématem teprve seznamují.

#csrsecure #erasmusplus #ESG #sustainability

 

Zpět na předchozí stránku