V Praze se konalo páté setkání partnerů evropského projektu FeedSchools - Enviros

Páté setkání partnerů evropského projektu FEEDSCHOOLS proběhlo 9. a 10. října 2019 v Praze v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí. Organizátorem setkání a hostitelem byl ENVIROS, který je také jedním z partnerů projektu. Pracovní tým byl složen ze specialistů na oblast energetických úspor a financování energeticky úsporných projektů ze státních agentur, konzultačních společností a městské správy z evropských zemí –  Itálie, Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Slovinska a České Republiky.

Cílem partnerů projektu je zlepšení znalostí a informovanosti zaměstnanců veřejného sektoru v oblasti rekonstrukcí školních budov se zaměřením na standard budov s téměř nulovou spotřebou energie. Na dvoudenním setkání partneři diskutovali aktuální výstupy projektu, např. nově navržený internetový nástroj, který bude sloužit k navrhování energeticky úsporných opatření ve školních budovách a možností financování těchto opatření v jednotlivých partnerských zemích. Další program byl věnován plánování aktivit v následujícím projektovém období, zejména školících aktivit zaměřených na technické pracovníky městských úřadů, ředitele škol, konzultanty, vyučující i žáky.

Štítky:

Zpět na předchozí stránku