vysoke napeti

VI. výzva programu OPPIK Úspory energie - Enviros

Do konce roku 2020 je připraveno ještě posledních 12 mld. Kč jako dotační podpora pro podnikatele v OP PIK. Jednou z výzev připravených k vyhlášení je i VI. Výzva programu Úpory energie, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Program podporuje řadu opatření, která přispívají k úspoře konečné spotřeby energie. Příjem žádostí bude probíhat od 24. 11. 2020 do 30. 6. 2021, s avizovanou nižší alokací (2 mld. Kč). Podporu lze získat například na výměnu energeticky neefektivních strojů, osvětlení a zateplení budov vč. střechy, výměnu oken, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu a tepla, obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod., projektovou dokumentace a energetické posudky.

Závěrečné kolo výzev připravených pro rok 2020 je tak poslední možností, jak v tomto programovém období zrealizovat své podnikatelské záměry s dotační podporou Evropské unie.

Štítky: , , ,

Zpět na předchozí stránku