Vodní audit – cesta ke zlepšení hospodaření s vodou v rámci podniku - Enviros

Vodní audit je cestou, jak zlepšit hospodaření s vodou zejména v průmyslových podnicích. Rozumí se jím analýza zpracovaná podle certifikované Nmet–metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vodní audit může být využit jak pro kontrolu správného nakládání s vodami, tak pro stanovení opatření pro dosažení souladu s požadovaným využíváním nejlepších dostupných technik (BAT). Vodní audit Vám odpoví na následující otázky:

 • jaký typ, množství a kvalita odpadních vod vzniká v podniku?
 • jaká je možnost recyklace – tj. znovuvyužití odpadních vod?
 • je možné využít srážkovou vodu?
 • jaké jsou možné úspory v oblasti hospodaření s vodou?
 • kolik bude zefektivnění hospodaření s vodou stát investičně a provozně? 
 • jaká bude návratnost investic?

V rámci vodního auditu nabízíme:

 • posouzení souladu nakládání s vodami s platnou legislativou, s technickým využitím vodního zdroje a s efektivitou jeho využívání včetně BAT – zejména s odvoláním na BREF pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu (CWW)
 • posouzení technologických a energetických toků ve vodním hospodářství firmy
 • posouzení efektivity úpravy a/nebo čištění odpadních vod, včetně mezistupňů a měrných nákladů
 • posouzení stavu vnitřní vodovodní a kanalizační sítě, včetně správnosti smluvních vztahů s vnějšími partnery vodního hospodářství
 • posouzení stavu a možností nakládání se srážkovými vodami a s recyklací vody
 • posouzení technického stavu zařízení a jeho nutné údržby
 • posouzení rizik plynoucích z ohrožení malým a velkým množstvím vody (tj. suchem a povodněmi)
 • posouzení rizik spojených s provozem vodohospodářské infrastruktury – včetně např. rizika výskytu Legionelly a jiných infekčních agens
 • zjištění dalších rizik, spojených s provozem a bezpečností správy dat o vodním hospodářství a uvažovaným rozvojem společnosti.

Vodní audit specificky zaměřený na některé z uvedených bodů dokáže včas odhalit případné nedostatky a možnosti zlepšení. To platí zejména ve firmách s certifikovaným systémem ISO 14 001 a podobnými nebo navazujícími systémy, jako jsou OHSAS, Responsible Care atd.

Pokud je pro Vás toto téma zajímavé a řešíte úspory vody v podniku, neváhejte se obrátit na naše specialisty, kteří s vámi možnosti vodního auditu rádi zkonzultují a nabídnou vhodné řešení.

Štítky: , , , , ,

Zpět na předchozí stránku