Výsledky Studentské ceny ENVIROS 2008, ČEEP - Enviros

V rámci celostátní soutěže Český energeticko-ekologický projekt 2008 byla vyhlášena i soutěž o studentskou cenu ENVIROS. Společně s ostatními oceněními byla vítězům této kategorie předána cena 10. listopadu na galavečeru v Betlémské kapli, jehož se zúčastnilo 456 významných osobností včetně předsedy vlády Jana Fischera. Mezi přítomnými nechyběli ani ministr životního prostředí Ladislav Miko, ministr dopravy Gustáv Slamečka, předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt, rektor ČVUT Václav Havlíček, předseda ČKAIT Pavel Křeček, předseda SFŽP Petr Štěpánek či předsedkyně poroty Irena Plocková.

ČEEP 2008 - slavnostní vyhlášení - Betlémská kaple

Studentskou cenu ENVIROS předali rektor ČVUT Václav Havlíček a provozní ředitel společnosti ENVIROS Libor Prouza. Vítězným projektem tohoto ročníku se stal Pasivní dům č. 12 přihlašovatelů Marka Matrtaje a Kateřiny Benedové ze třetího ročníku Fakulty architektury VUT Brno.

Ocenění - Studentská cena ENVIROS 2008

Hlavní cena

Pasivní dům č. 12

Zpracovatelé:
Kateřina Benedová
Marek Matrtaj

Projekt vítězného pasivního domu je navržen tak, aby v maximální možné míře umožnil využití moderních technologií, ovšem zároveň vycházel z ověřených tradic. Jeho tvar je založen na koncepci Sokratova domu otevřeného směrem k jihu. Přednosti energetické hospodárnosti této koncepce jsou podpořeny částečným zahloubením severní strany domu do svahu.

Vyjma vstupních dveří na severní straně je dům otevřen pouze na jih, a to velkou prosklenou stěnou z izolačního trojskla, která slouží jako pasivní zdroj tepla (zisk ze slunce) zejména v zimním období, kdy sluneční paprsky svírají se zemí nejnižší úhel a pronikají až do hloubky dispozice. Pro zvýšení tohoto efektu je zde také jádro ze železobetonu. V létě je interiér chráněn proti přehřívání vykonzolovaným slunolamem nad terasou, který brání vysoko putujícímu slunci opírat se do prosklené stěny.

Pasivní dům č. 12 - Benedová, Matrtaj

Čestné uznáni organizátora soutěže

Rodinný dom NATUREnegry

Zpracovatelé:
Bc. Juraj Chnupa
Bc. Michal Hrabovský

Projekt rodinného domu pozostáva zo skladby dvoch na seba kolmých hmôt, pričom vytvárajú komfortný priestor na južnom priečelí domu. Do severnej časti od domu je situované parkovanie.

Základným cieľom bolo vytvoriť nočnú časť z masívneho materiálu s dostatočným množstvom akumulačného materiálu a ľahkú drevenú konštrukciu dennej časti. Výhodou masívnej nočnej časti je najmä akumulácia tepla do vnútorných nepálených hlinených stien a tým výrazne vyrovnávanie teplotných výkyvov. Nočná časť vzhľadom na svoju masívnosť bola osadená do terénu. Denná časť je navrhnutá z ľahkej drevenej konštrukcie, ktorá je na južnej strane nad terénom. Cieľom takéhoto riešenia bolo získať vnútorný priestor, ktorý sa počas zimného obdobia dostatočne rýchlo zohreje. Na južnú stranu sú orientované všetky obytné miestnosti, z ktorých sa dá dostať na terasu. Hmota drevostavby má dominantnú južnú presklenú stenu, ktorá poskytuje panoramatický výhľad na Piešťany a okolie.

Výberom prírodných a ekologicky nezávadných materiálov použitých pri návrhu domu bolo cieľom vytvoriť kvalitné, čisté a zdraviu neškodné bývanie.

NATUREnergy - Chnupa, Hrabovský

Obytný soubor Malé Koloděje

Zpracovatelé:
Jan Smékal
Alena Valová

Projekt byl řešen na území nacházejícím se v malých Kolodějích, v malé vesničce poblíž Pardubic. Na parcelu byly navržené dvě variantní řešení. Obě řešení se skládají z jednopodlažních nízkoenergetických buněk zasazených do příjemného, zelení obohaceného, prostředí. Na obou řešeních byl kromě restaurace, sloužící jak pro obyvatelé, tak pro návštěvníky sjíždějící za rekreací, postaven bytový soubor určený pro rekreanty či návštěvy. Soubor je dvoupodlažní pavlačového typu, kde jde stejně jako u okolních buněk a restaurace o dřevostavbu.

Návrh obsahuje využívaný aktivně solární energii fotovoltaickými panely. Na každém domě obytného souboru i restaurace se nacházejí panely s orientaci na jihovýchod a jihozápad.

Cílem bylo zachovat přírodní raz okolní krajiny a nezasahovat do okolí, z toho vycházely co nejnižší stavby a také zapojení zelených, přírodních a ekologických prvků do této zástavby, využívat solární energii, ať už pasivně či aktivně a v neposlední řadě navrhnout všechny stavby přinejmenším v nízkoenergetickém standardu.

Obytný soubor Malé Koloděje

Další informace o Studentské ceně ENVIROS

Štítky:

Zpět na předchozí stránku