Výsledky Studentské ceny ENVIROS 2010 a ČEEP - Enviros

Výsledky již osmého ročníku Studentské ceny ENVIROS za rok 2010 v rámci Českého energetického a ekologického projektu (ČEEP) byly slavnostně vyhlášeny na galavečeru, který se konal dne 23. 11. 2011 v paláci Žofín.

Českou energetickou a ekologickou cenu společně vyhlašují Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Záštitu letošnímu ročníku poskytl předseda vlády ČR pan Petr Nečas. Galavečera se zúčastnila řada politických a profesních osobností, mj. rektor ČVUT Václav Havlíček, předseda ČKAIT Pavel Křeček či předsedkyně poroty Irena Plocková.

Finanční ocenění vítězných projektů bylo předáno děkanem fakulty strojní ČVUT Prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc., a obchodním ředitelem společnosti ENVIROS, Ing. Janem Pavlíkem. Letošnímu ročníku kralovaly dámy.

Předání Studentské ceny ENVIROS (1)

Předání Studentské ceny ENVIROS (2)

1. místo a Cena děkana fak. strojní ČVUT prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc.

Specializovaný projekt 1 a 2 – ubytování s administrativními prostory Odolená Voda

Autorky: Bc. Tereza Zuzánková, Bc. Erika Vondráková

Projekt ubytování s administrativními prostory byl porotou ohodnocen za výborné komplexní zpracování. Velký důraz byl kladen na variantní zpracování materiálového řešení, environmentálního hodnocení, energetické koncepce a na posouzení denního osvětlení administrativních prostor.

1. místo - ubytování s administrativními prostory Odolená Voda

2. místo

Solární mrazírna v tropech

Autorka: Bc. Denisa Kanderová

Projekt Solární mrazírny velmi zaujal využitím slunce v místech, kde je ho nadbytek. Byla také oceněna kvalita stavební kompozice a architektonické řešení objektu.

2. místo - Solární mrazírna v tropech

3. místo a Cena děkanky fakulty stavební ČVUT prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc.

Integrace solárních systémů do budov

Autorka: Bc. Nika Svačinová

Projekt se zabývá využitím solárních systému v budově golfového klubu. Byla oceněna nejen kvalita návrhu, ale i variantní zpracování celého projektu.

3. místo - Integrace solárních systémů do budov

Štítky:

Zpět na předchozí stránku