solarni panely

Výzvy RES+ z Modernizačního fondu byly vyhlášeny - Enviros

Dotační výzva RES+ č. 1/2021 pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Příjem žádostí: 12.7.2021 – 15.11.2021

Alokace: 1 000 000 000  Kč

Předmětem podpory jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně):

–  samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS)

 – sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE

  – projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří

Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.

Žádat mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Míra podpory: 45-80 %

Ukončení realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

 

Dotační výzva RES+ č. 2/2021 pro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Příjem žádostí: 12.7.2021 – 29.10.2021

Alokace: 3 500 000 000  Kč

Předmětem podpory jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp:

– samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS)

 – sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE

 – projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří

Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.

Žádat mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Míra podpory: 45-80 %

Ukončení realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.

Více informací na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy

Štítky: , ,

Zpět na předchozí stránku