Vzdělávací kurs pro oběhové hospodářství - Enviros

V rámci projektu EduZWaCE (Education for Zero Waste and Circular Economy) byl spuštěn nový on-line vzdělávací kurz, zaměřený na odpadové a oběhové hospodářství a rozvoj interdisciplinárních dovedností, potřebných pro nová pracovní místa v této oblasti.

E-learning je rozdělen na dvě části, z nichž každá je určena pro vybranou cílovou skupinu. Kurs Manažer cílí na podnikové odborníky zabývající se oblastí odpadu a oběhového hospodářství, zatímco kurs Technik (či Pracovník pro recyklaci) je zaměřen na technické pracovníky a pracovníky recyklačních středisek a středisek pro opětovné použití. Oba kursy pak mohou ve svých vzdělávacích aktivitách využít také učitelé odborného vzdělávání a přípravy.

Oba dva kurzy jsou dostupné v 10 jazykových verzích včetně češtiny. Každá z pěti lekcí obsahuje úvodní video, příslušný školicí materiál, související audiovizuální materiály a závěrečné hodnocení (kvíz).

Kurs Manažer podává základní přehled o problematice minimalizace vzniku odpadu a oběhovém hospodářství a možnostech zavádění jeho principů v podniku. Je rozdělen do následujících lekcí:

  1. Úvod do oběhového hospodářství
  2. Účinné využívání materiálů a zdrojů
  3. Oběhový design
  4. Cirkulární obchodní modely
  5. Sebehodnocení a spoluvytváření řešení

Kurs Technik se soustředí na problematiku budov, stavebního a demoličního odpadu a jeho využití jako zdroje materiálů. Jeho obsahem je následujících pět lekcí:

  1. Úvod
  2. Konstrukční prvky
  3. Dřevěné prvky
  4. Elektrická zařízení v budovách
  5. Posouzení opětovně použitelných stavebních a demoličních materiálů

Kurs je k dispozici na Platformě EduZWaCE. V případě Vašeho zájmu můžete kontaktovat kolegu Pavla Růžičku (pavel.ruzicka@enviros.cz).

Štítky: , , , ,

Zpět na předchozí stránku