Začátkem září nabídne OPŽP dotace pro odpadové hospodářství! - Enviros

Využít je můžete například na kompostéry, sběrné dvory a RE-USE centra, door-to-door systémy, ale také na třídění a dotřiďování odpadů, energetické využívání odpadů a mnohé další.

Buďte připraveni – plánované spuštění výzvy 7.9. 2022!

4. výzva: Kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy, PAYT, čistírenské kaly, materiálové využití odpadů. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.
Alokace: 0,5 mld. Kč

14. výzva: Třídění a dotřiďování odpadů. Energetické využívání odpadů. Chemická recyklace. Nakládání s nebezpečnými odpady.
Alokace: 0,5 mld.

S čím Vám můžeme pomoci:

  • posouzení a vyhodnocení projektu k možné dotační podpoře
  • podání žádosti o dotaci, vypracování povinných příloh, zaregistrování žádosti o dotaci v příslušném informačním systému
  • zajištění výběrových řízení
  • monitoring projektu v době realizace a udržitelnosti

Kontakt:
Veronika Hajná
Tel: 284 007 479
Mob.: 727 881 946
veronika.hajna@enviros.cz

Štítky:

Zpět na předchozí stránku