Aktuality

Přečtěte si zajímavé novinky z energetiky a životního prostředí a poznejte více o našich činnostech a aktivitách!

Na těchto stránkách Vám nabízíme informace o akcích pořádaných naší společností či našimi partnery. Dozvíte se zde zajímavosti a novinky z energetiky, životního prostředí, financování projektů a další zajímavosti.
EnergetikadotaceProjektyStudentská cena ENVIROSSeminářeEventsenergetický managementVzděláváníŽivotní prostředíLegislativaOdpadyEUCFModernizační fondHorizon 2020Oběhové hospodářstvíÚspory energieKonferenceESGVyužití energieenergetická účinnostOPŽPFEEDSCHOOLSOPPIKSTART2ACTFIRECEInterregEduZWaCEfinancováníInvesticenulový odpadCSRGreen Cityodpadové hospodářství(De)construct for Circular EconomySECuReEBRDENVIROSCEESEUSECAPEnergetická náročnost budovIEEStartUpguarantEEUhlíková neutralitarecyklace
Oblast působení:
Služba:

Biodiverzita a ekosystémy z pohledu ESG

  Ochrana biodiverzity a ekosystémů je celosvětově důležité téma řešené na mnoha úrovních jak politických, tak v rámci neziskových iniciativ.  Evropská komise proto logicky promítla toto téma i do požadavků reportingu ESG v podobě ESRS standardů, které…

Pomáháme s energetickou transformací regionu Broumovsko

ENVIROS dlouhodobě pomáhá v oblasti energetické transformace v regionu Broumovsko.Aktuálně spolupracujeme se Strategickou radou regionu Broumovsko na evropském projektu s názvem DIGIT. Do projektu je zapojeno celkem 23 obcí z Broumovska, které společně…