Rostoucí účty za teplo a elektřinu a energetická chudoba – co mohou dělat místní samosprávy? - Enviros

Rychle rostoucí ceny tepla a elektřiny negativně dopadají na stále větší část veřejnosti. Domácnosti mají problémy se zaplacením účtů za elektřinu a vytápění a propadají se do tzv. energetické chudoby.  V důsledku to znamená, že si např. nemohou dostatečně vytopit byt či dům či se kvůli platbám za energie zadluží a často pak končí v exekuci. Energetická chudoba se dotýká široké škály spotřebitelů, ale nejvíce ohrožení jsou starší lidé, samoživitelky, domácnost s jedním či žádným pravidelným příjmem, lidé v exekucích a lidé ve vyloučených lokalitách. S nárůstem cen se potýkají prakticky všichni, včetně radnic, obecních organizací a i podnikatelů a firem.

Snaha snížit negativní dopady růstu cen energie a energetické chudoby je prioritou pro EU a je součástí několika evropských právních aktů, ale řešení tohoto problému na praktické úrovni je do značné míry v rukou národních vlád. Proto by taková opatření měla být součástí Národního klimaticko-energetického plánu a Klimatického sociálního fondu.  Zároveň ale i místní samosprávy mají možnosti, jak s tímto problémem pomoci. Existuje mnoho úspěšných lokálních projektů v zahraničí, ze kterých je možné se inspirovat.  Téma místního zapojení aktivně řeší tzv. „Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky“, v rámci něhož se města po celém světě zavazují nejenom ke snižování skleníkových plynů, ale právě navrhují i aktivity ke zmírnění energetické chudoby.

Základní možností, jak mohou samosprávy pomoci, je zavedení či posílení poradenství v oblasti finanční gramotnosti, dluhového poradenství a energetického poradenství.  Poradenství by mělo zahrnovat pomoc jak při získání státní pomoci (např. příspěvek na bydlení), tak pomoc při hledání či změně dodavatele (a např. odchod od dodavatele poslední instance), tak identifikaci možných opatření na úsporu energie v domácnosti a ideálně i poradenství a pomoc při získávání dotací, např. z programu Zelená úsporám.

Zmíněná témata a rady mohou obce také propagovat pomocí článků v obecním periodiku či organizováním setkání s občany nebo ve vzdělávacích programech na školách. Zajímavý nápad přišel z Nizozemí, kde organizovali kurzy vlastnoručních nízkonákladových opatření na úspory energie, které si občané mohou udělat sami v domě či bytě.

V zahraničí se často provádí i práce přímo v terénu, kdy školení poradci navštěvují přímo jednotlivé domácnosti, kde dělají energetické mini-audity a pomáhají hledat řešení na snížení účtů za elektřinu a topení. Osvědčilo se, pokud tito poradci mohou přímo některé levnější opatření zdarma nainstalovat, jako např. vyměnit žárovky za úsporné LED, vyměnit sprchové hlavice za úsporné či pomoci odhalit a utěsnit úniky tepla. U složitějších opatření pak poradci mohou pomoci s návrhem projektu a získáváním dotací. V Británii se tito místní energetičtí poradci rekvalifikují z dlouhodobě nezaměstnaných, v Německu jsou to pracovníci Charity.

V neposlední řadě je třeba, aby obec podporovala rozvoj obnovitelných zdrojů a investovala do kvalitní renovace obecních budov, včetně budov pro nájemní a sociální bydlení. Totéž platí pro novou výstavbu. Zrekonstruované a energeticky úsporné bydlení s vlastní produkcí obnovitelné energie může pomoci dostat domácnosti z energetické chudoby a také snížit rizika zvýšení cen elektřiny a paliv a tím i energetické chudoby do budoucnosti.  

Návrhy opatření na omezení energetické chudoby jsou i součástí tzv. SECAPů (Akční plán pro udržitelnou energii a klima) na jejichž zpracování a uskutečnění mohou obce žádat o dotaci u SFŽP.

ENVIROS se tvorbou SECAPů zabývá již 10 let, tvorba SECAP dokumentů je jedna z našich klíčových aktivit. Vypracovali jsme SECAP pro města jako jsou Praha, Brno, Liberec, Litoměřice, Tábor, Ostrava a Žďár nad Sázavou a tím pomohli těmto městům a jejím obyvatelům v boji proti klimatické změně! Pokud se příprava SECAP dokumentu týká i Vás, neváhejte nás kontaktovat! Více na https://www.enviros.cz/sluzby/strategie-v-oblasti-energie-a-klimatu/

Štítky: , , ,

Zpět na předchozí stránku