STRATEGIE V OBLASTI ENERGIE A KLIMATU

Potřebujete řešit energetické hospodářství na úrovni města, kraje či regionu nebo zpracovat energetickou koncepci a naplnit povinnosti vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií?

Chystáte se na analýzu SZTE a rozhodnutí o způsobu rozvoje místních energetických systémů u Vás?

Víte co je SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima?

Jste představiteli měst, která řeší aktivity v souvislosti s přistoupením měst k Úmluvě/Paktu starostů a primátorů?

O službě

K tvorbě strategií, koncepcí a akčních plánů potřebujete:

 • Přehled o legislativě
 • Informace o strategicko-politických koncepcích země
 • Energetická a klimatická data vztahující se k Vašemu území
 • Odborníky, kteří  Vám pomohou projekt zasadit právě do Vašeho kontextu

Povinnost zpracování územní energetické koncepce ukládá zákon č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií krajům (včetně Prahy) a statutárním městům s cílem vytvoření podmínek pro hospodárné nakládání s energií.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) je potřeba zpracovat v souvislosti s přistoupením k Úmluvě/Paktu starostů a primátorů. Musí vycházet z bilance emisí CO2 na daném území a obsahovat návrh projektů a aktivit k jejich snížení.

Jsme partnerem ČMHÚ a MŽP v ochraně klimatu. Od roku 2001 pravidelně každý druhý rok zpracováváme projekce emisí skleníkových plynů pro Národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.

Ve spolupráci s MŽP jsme vytvořili českou verzi nástroje pro tvorbu scénářů snižování emisí CO2 do roku 2050. 

V programech VaV jsme se podíleli na analýze dopadu ekologických daní a také zpracovali ekonomickou analýzu dopadu environmentálně energetické legislativy na konkurenceschopnost českého průmyslu.

Činnosti v rámci služby

Obraťte se s důvěrou na nás. Naši experti pro Vás zpracují:

 • Energetické koncepce a strategie rozvoje energetického hospodářství
 • SECAP a uhlíkové strategie
 • Inventarizaci emisí a modelování emisí ve výhledu
 • Analýzy, doporučení, scénáře vývoje

 

Co vše obnáší naše analytická a strategická práce pro Vás:

 • zpracování energetické a uhlíkové bilance na Vašem území
 • analýzu trendů vývoje poptávky po energii
 • rozbor možných zdrojů a způsobů, jak nakládat s energií, a návrh rozvoje Vašich místních energetických systémů
 • návrh na využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, kombinované výrobu elektřiny a tepla nebo potenciálu komunálního odpadu
 • vyhodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných energetických úspor a snížení emisí skleníkových plynů
 • vymezení základních cílů ÚEK či SECAP pro Vaši lokalitu a konkrétních opatření a nástrojů vhodných pro dosažení stanovených cílů

 

Jaké další strategické dokumenty pro Vás můžeme vypracovat:

 • Národní program snižování emisí
 • Projekci emisí skleníkových plynů pro Národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
 • Analýzy dopadů legislativy
 • Připomínky a šetření k návrhům legislativy
 • Akční plány uplatnění dobrovolných nástrojů
 • Vypracujeme komplexní řešení energetického hospodářství Vašeho území a zdůvodníme a navrhneme opatření, která můžete uplatnit

Komu je služba určena

Naše zkušenosti

0

měst a krajů

0

přes 40 projektů od roku 2000 pouze v ČR

0

2,75 kg CO2 vyprodukujete spálením 1 kg zemního plynu

Reference

Objednavatel: Praha, Cheb, Mariánské Lázně, Moravskoslezský kraj, Liberecký kraj, Bratislava, Košice a další města a kraje v ČR a na Slovensku

ÚEK – Územní energetické koncepce měst a krajů

Odborníci naší společnosti zpracovali či se podíleli na zpracování územnch energetických koncepcí a dalších souvisejících dokumentů (akční plány, aktualizace, vyhodnocení) pro mnho měst a krajů v České republice a…

Objednavatel: Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Tábor, Litoměřice, Žďár nad Sázavou, Chrudim

SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Naši experti zpracovali či se podíleli na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima (SECAP, dříve SEAP) pro několik významných projektů v této oblasti: Praha Brno Ostrava Liberec Litoměřice Tábor Žďár nad Sázavou Chrudim Podílíme se také…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending
Josef Pikálek, obchodní ředitel

Josef Pikálek

Obchodní manažer


E: josef.pikalek@enviros.cz

T: +420 724313856