PENB - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Jste nebo budete vlastníkem či nájemcem nemovitosti a řešíte i stanovení kupní ceny nebo ceny pronájmu?

O službě

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti a tedy i zhodnocení (teoretický odhad) nákladů potřebných na provoz dané budovy. Tento dokument je zároveň i jedním z nutných podkladů jak pro stávající vlastníky, tak pro budoucí zájemce o koupi nemovitosti či pronájem při stanovování výše kupní ceny nebo pronájmu.

S účinností od 1. 9. 2020 vyšla v platnost nová vyhláška č. 264/2020 Sb., O energetické náročnosti budov, kterou byla novelizována vyhláška č. 78/2013 Sb.

Hlavní změny:   

 • Zpřesnění výpočtu energetické náročnosti budovy
 • Zjednodušení a lepší čitelnost průkazu pro „uživatele“
 • Stanovení jednotné metodiky pro hodnocení energetické náročnosti budov
 • Zlepšení kontroly kvality průkazů ze strany SEI
 • Úprava a zpřesnění hodnot referenční budovy
 • Aktualizace faktorů primární neobnovitelné energie odrážející reálný energetický mix v ČR

Smyslem průkazu energetické náročnosti budovy je jednoduchou formou ukázat kvalitu dané budovy, dopad na životní prostředí při jejím typickém užití, přičemž jednoduchým přepočtem je z něj možné odhadnout přibližné náklady na provoz budovy. 

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy. 

Činnosti v rámci služby

Kdy musíte mít PENB pro Vaši budovu?

 • Máte-li průkaz energetické náročnosti budovy starší 10 let, anebo byla-li provedena větší změna dokončené budovy, pro kterou byl průkaz zpracován, anebo byla-li provedena změna způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody
 • Na základě novely zákona č. 406/2000 Sb. ze dne  10. 1. 2020 (zákon č. 3/2020), která vstoupila v platnost 1. ledna 2013, jste jako vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti:
  • Stavíte-li nové budovy nebo realizujete větší změny budov, na které podáváte žádost o stavební povolení
  • Prodáváte-li budovy nebo ucelené části budovy
  • Pronajímáte-li budovy
  • Od 1. 1. 2016 také pronajímáte-li ucelené části budovy
 • Jste-li stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, jste povinni zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní objekty:
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019
 • Jste-li vlastník budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

 

Spadá Vaše budova do některé z uvedených kategorií? Obraťte se na náš tým zkušených energetických specialistů a získejte kvalifikovaně zpracovaný dokument, který Vám umožní užívat Vaši budovu úsporně a hospodárně!

Naše zkušenosti

0

počet našich energetických specialistů

0

PENB i pro budovy od 1000m2

0

PENB i pro budovy od 1000m2

Zkušenosti klientů

 • Se společností ENVIROS jsem poprvé spolupracoval v roce 2006 během práce ve společnosti King Sturge. Hlavní spolupráce se společností ENVIROS se tehdy týkala první fáze technických auditů a zahrnovala environmentální due-diligence – vše souviselo s akvizicí, prodejem, plánováním výstavby a financováním majetku či pozemku. V nedávné době jsem se společností ENVIROS spolupracoval, když našemu klientovi se sídlem v USA pomáhala při vstupu na trh – nabízel čistý provoz pro lékařské účely. Pro…

  Číst více

  Glyn Evans

  Director - CEE Project & Development Services

  Jones Lang LaSalle

Reference

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Sitný

Ředitel divize


E: pavel.sitny@enviros.cz

T: 607 831 785