Služby pro oblast mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Zde naleznete služby a informace pro partnery, kteří s námi spolupracují či chtějí spolupracovat na projektech financovaných Evropskou komisí a dalšími institucemi. Jedná se zejména o programy HORIZON 2020, LIFE+, CENTRAL EUROPE a další.

Mezinárodní projekty

ENVIROS je přední poradenská společnost poskytující služby zejména v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí v České republice a zemích střední a východní Evropy.Zároveň se aktivně zapojujeme do mezinárodních projektů, v rámci kterých sdílíme a propagujeme české zkušenosti...

OZE

Investujete do projektů využívajících obnovitelné zdroje energie?Řešíte financování fotovoltaických, větrných či biomasových elektráren, bioplynových stanic či projektů na využití skládkového plynu?

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí u Vás?Jste výrobce a řešíte úspory energie a využití odpadů?Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady?Jste jiný článek v cyklu výroby a spotřeby?

Naše zkušenosti

0

přes 50 projektů

0

přes 100 partnerů v zemích EU

0

23 let zkušeností

Reference

Objednavatel: Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Tábor, Litoměřice

SECAP

Naši experti zpracovali či se podíleli na zpracování SECAP dokumentů pro několik významných projektů v této oblasti (Praha, Brno, Liberec, Litoměřice, Tábor, Ostrava). Podílíme se také na projektech financovaných z…

Objednavatel: Evropská komise

European Resource Efficiency Excellence Centre

ENVIROS se v konsorciu mezinárodních partnerů podílí na vytvoření a provozu Evropského centra pro účinnější využívání zdrojů, jež poskytuje informace a asistenci v dané oblasti pro podniky (zejm. malé a střední), konzultanty,…