Služby pro oblast mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Zde naleznete služby a informace pro partnery, kteří s námi spolupracují či chtějí spolupracovat na projektech financovaných Evropskou komisí a dalšími institucemi. Jedná se zejména o programy HORIZON 2020, LIFE+, CENTRAL EUROPE a další.

Mezinárodní projekty

ENVIROS je přední poradenská společnost poskytující služby zejména v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí v České republice a zemích střední a východní Evropy. Zároveň se aktivně zapojujeme do mezinárodních projektů, v rámci kterých sdílíme a propagujeme české...

OZE

Investujete do projektů využívajících obnovitelné zdroje energie? Řešíte financování fotovoltaických, větrných či biomasových elektráren, bioplynových stanic či projektů na využití skládkového plynu?

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí ve Vaší lokalitě? Jste výrobce a řešíte úspory energie a materiálů či využití odpadů? Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady? Jste jiný článek v cyklu výroby a...

Naše zkušenosti

0

přes 50 projektů

0

přes 100 partnerů v zemích EU

0

23 let zkušeností

Reference

Objednavatel: EBRD

SlovSEFF

SlovSEFF je úvěrová linka s grantem zaměřená na podporu udržitelných investic na Slovensku do soukromého sektoru prostřednictvím místních bank. V rámci programu již slovenské podniky a sdružení vlastníků bytových jednotek…