CIRCULAR ECONOMY - OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí u Vás?

Jste výrobce a řešíte úspory energie a využití odpadů?

Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady?

Jste jiný článek cyklu?

O službě

 Oběhové hospodářství se zaměřuje se na změnu chování výrobce i spotřebitele tím, že mění proces výrobku od samotného návrhu přes využití až po likvidaci. Zcela mění pohled na odpad, který se po ukončení životnosti výrobku stává vysoce ceněným druhotným zdrojem. Výrobní procesy, technologie, spotřeba a nakládání s přírodními zdroji se optimalizují, proces se uzavírá v cyklu, kdy druhotné suroviny jsou použity jako zdroj pro výrobu.

Tzv. balíček k oběhovému hospodářství nese název „Uzavření cyklu (Closing the loop) – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ a vedle akčního plánu s konkrétními termíny plnění zahrnuje návrhy na novelizace směrnic o odpadech, obalech a obalových odpadech, skládkování odpadů, odpadních bateriích a akumulátorech. Zárukou pro Vás jsou naše dlouholeté zkušenosti v oblasti nakládání s odpady, udržitelné spotřeby a výroby a druhotného využití surovin.

Činnosti v rámci služby

 • Pomůžeme Vám nastartovat nebo zdokonalit a stabilizovat cyklus
 • S námi se Vaše výroba stane udržitelnou, Vaše podnikání bude vyhovovat výše uvedeným legislativním požadavkům a navíc snížíte zátěž na životní prostředí ve Vašem okolí.

Zajímavá čísla

0

milionů tun opadu se ročně vyprodukuje v ČR

0

% odpadů energeticky využitých

0

let zkušeností

Reference

Objednavatel: Evropská komise

European Resource Efficiency Excellence Centre

ENVIROS se v konsorciu mezinárodních partnerů podílí na vytvoření a provozu Evropského centra pro účinnější využívání zdrojů, jež poskytuje informace a asistenci v dané oblasti pro podniky (zejm. malé a střední), konzultanty,…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending
Jan Pavlík

Jan Pavlík

Obchodní ředitel


E: jan.pavlik@enviros.cz

T: 284077477