CIRCULAR ECONOMY - OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí ve Vaší lokalitě?

Jste výrobce a řešíte úspory energie a materiálů či využití odpadů?

Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady?

Jste jiný článek v cyklu výroby a spotřeby?

O službě

Oběhové hospodářství se zaměřuje na změnu chování výrobce i spotřebitele tím, že mění proces výrobku od samotného návrhu přes výrobu a užití až po likvidaci. Zcela mění pohled na odpad, který se po ukončení životnosti výrobku stává vysoce ceněným druhotným zdrojem. Výrobní procesy, technologie, spotřeba a nakládání s přírodními zdroji se optimalizují, proces se uzavírá v cyklu, kdy druhotné suroviny jsou použity jako zdroj pro další výrobu.

Nový balíček k oběhovému hospodářství z roku 2020 nese název „Čistší a konkurenceschopnější Evropa“ a zdůrazňuje význam oběhového hospodářství pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků a dosažení klimatické neutrality. Identifikuje prioritní sektory a výrobky. Klade důraz na jejich eko-design či na tzv. zelené veřejné zakázky. Směřuje k cíli snížit do roku 2030 množství zbytkového (nerecyklovaného) komunálního odpadu o polovinu.

Zárukou pro Vás jsou naše dlouholeté zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství, udržitelné spotřeby a výroby a druhotného využití surovin.

Činnosti v rámci služby

 • Pomůžeme Vám zlepšit a optimalizovat Váš systém odpadového hospodářství
 • S námi se Vaše výroba stane udržitelnější, Vaše podnikání bude vyhovovat moderním požadavkům oběhového hospodářství a snížíte zátěž životního prostředí ve Vašem okolí.

Zajímavá čísla

0

milionů tun opadu se ročně vyprodukuje v ČR

0

% míra cyklického využívání materiálů

0

% odpadů energeticky využitých

Reference

Objednavatel: Fondy EHP a Norska

(De)construct for Circular Economy

Společnost ENVIROS je zapojena v mezinárodním projektu z oblasti oběhového hospodářství nazvaného „(De)construct for Circular Economy“. Projekt se zabývá problematikou vzniku a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na úrovni…

Objednavatel: Evropská komise

EduZWaCE

Společnost ENVIROS je zapojena v mezinárodním vzdělávacím projektu zaměřeném na oblast oběhového hospodářství a minimalizace vzniku odpadu – EduZWaCE (Education for Zero Waste and Circular Economy), podpořeného z evropského programu…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Růžička

Ředitel divize


E: pavel.ruzicka@enviros.cz

T: 725 187 809