MEZINÁRODNÍ PROJEKTY EU

ENVIROS je přední poradenská společnost poskytující služby zejména v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí v České republice a zemích střední a východní Evropy.

Zároveň se aktivně zapojujeme do mezinárodních projektů, v rámci kterých sdílíme a propagujeme české zkušenosti s řešením energetických a environmentálních témat a využíváme je pro přenos know-how a zkušenosti zahraničních partnerů na naší národní úroveň.

O službě

Společnost ENVIROS je dlouhodobě zapojená do mnoha projektů financovaných z fondů EU a mezinárodních finančních institucí v oblastech:

 • Politiky zvyšování energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Zvyšování energetické účinnosti v budovách a zavádění vysoce efektivních a udržitelných technologií v průmyslu
 • Energetických služeb se zaručenou úsporou
 • Politiky životního prostředí
 • Udržitelné spotřeby a výroby a účinnějšího využívání zdrojů
 • Oběhového hospodářství
 • Financování

V této souvislosti by ENVIROS rád navázal spolupráci při zpracování nabídek zabývajících se některými z výše uvedenými tématy pro klienty v ČR a v zahraničí. V řešení mezinárodních projektů se společnost ENVIROS může spolehnout na své pobočky na Slovensku a Srbsku, ale také na síť spolupracujících konzultantů v dalších zemích jako Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Ukrajina, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Polsko, Turecko a Vietnam.  

Společnost ENVIROS spolupracuje s celou řadou klientů a partnerů z mezinárodních institucí, včetně Evropské komise, OSN (programů UNDP a UNEP), Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), Evropské investiční banky (EIB) a Světové banky (WB). Vedli jsme a účastnili se projektů v rámci programů EU – Horizont 2020, LIFE +, CENTRAL EUROPE, Intelligent Energy Europe, 6. / 7. Rámcový program, ERASMUS+ atd.

K národním klientům patří státní instituce jako Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, regionální a místní orgány, finanční instituce a další klienti z průmyslového i terciárního sektoru.

Činnosti v rámci služby

 • Vypracovávání strategií v oblasti udržitelné energetiky a životního prostředí, politiky, legislativy, podpůrných programů a akčních plánů pro mezinárodní instituce, státní, regionální a místní orgány;
 • Propagační aktivity a školení v oblasti úspor energie a OZE – rozvoj projektů, energetický management a jeho zavádění;
 • Energetické a environmentální audity v průmyslovém, obchodním, veřejném a bytovém sektoru – v České republice i v zahraničí;
 • Řízení energetické náročnosti vč. verifikace a měření úspor – zejména v průmyslu a budovách veřejného a komerčního sektoru;
 • Podpora projektů Energy Performance Contracting (EPC) ve veřejném sektoru, působení jako facilitátor mezi ESCO a jejich klienty z veřejného sektoru;
 • Vývoj a hodnocení projektů – vývoj a hodnocení energeticky úsporných projektů a projektů využívání OZE, podávání žádostí o financování (strukturální fondy EU a národní fondy) – převážně pro budovy v průmyslovém a  veřejném sektoru – pomoc při zpracování, podávání a monitorování žádostí o dotace EU;
 • Technicko-finanční ohodnocení energetických a ekologických projektů (studie proveditelnosti), technické a environmentální due-diligence;
 • Podpora facility managementu, zavádění systémů energetického managementu v průmyslových a velkých budovách.

Naše zkušenosti

0

přes 50 projektů

0

přes 100 partnerů v zemích EU

0

23 let zkušeností

Reference

Objednavatel: Evropská komise

guarantEE

Projekt guarantEE napomáhá využívání metody Energy Performance Contracting (EPC) ve veřejném a soukromém sektoru v celé Evropě zejména vyvíjením inovativních řešení metody EPC pro pronajatá zařízení snahou o větší flexibilnost…

Objednavatel: Evropská komise

EMSPI

Cílem projektu EMSPI byla podpora činností vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti v polygrafickém průmyslu, a to prostřednictvím implementace systému energetického managementu v souladu s globální normou ISO 50001….

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Jaroslav Vích

Ředitel divize


E: jaroslav.vich@enviros.cz

T: 602 271 854