MEZINÁRODNÍ PROJEKTY EU

ENVIROS je přední poradenská společnost poskytující služby zejména v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí v České republice a zemích střední a východní Evropy.

O službě

Společnost ENVIROS byla zapojená do mnoha projektů financovaných z fondů EU v oblasti:

 • Politiky zvyšování energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Zvyšování energetické účinnosti v budovách
 • Zvyšování energetické účinnosti v průmyslu
 • Energetických služeb

ENVIROS by rád navázal spolupráci při zpracování nabídek zabývajících se některým z výše uvedených témat.

ENVIROS spolupracuje s celou řadou klientů a partnerů z mezinárodních institucí, včetně Evropské komise, OSN (UNDP a UNEP), EBRD, EIB a Světové banky, a řídil několik projektů v rámci programů EU (Horizont 2020, LIFE +, CENTRAL EUROPE, Intelligent Energy Europe, 6. / 7. Rámcový program atd.).

K národním klientům patří státní instituce jako Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, regionální a místní orgány, finanční instituce a další klienti z průmyslového i terciárního sektoru.

Činnosti v rámci služby

 • Vypracovávání strategií v oblasti energetiky a životního prostředí, politiky, legislativy, podpůrných programů a akčních plánů pro mezinárodní instituce, státní, regionální a místní orgány;
 • Propagační aktivity a školení v oblasti úspor energie a OZE – rozvoj projektů, energetický management a jeho zavádění;
 • Energetické a environmentální audity v průmyslovém, obchodním, veřejném a bytovém sektoru – v České republice i v zahraničí;
 • Řízení energetické náročnosti vč. verifikace a měření úspor – zejména v budovách průmyslového a veřejného sektoru;
 • Podpora projektů Energy Performance Contracting (EPC) ve veřejném sektoru, působení jako facilitátor mezi ESCO a jejich klienty z veřejného sektoru;
 • Vývoj a hodnocení projektů – vývoj a hodnocení energeticky úsporných projektů a projektů využívání OZE, podávání žádostí o financování (strukturální fondy EU a národní fondy) – převážně pro budovy v průmyslovém a  veřejném sektoru – pomoc při zpracování, podávání a monitorování žádostí o dotace EU;
 • Technicko-finanční ohodnocení energetických a ekologických projektů (studie proveditelnosti), technické a environmentální due-diligence;
 • Podpora facility managementu, zavádění systémů energetického managementu v průmyslových a velkých budovách.

Naše zkušenosti

0

přes 50 projektů

0

přes 100 partnerů v zemích EU

0

23 let zkušeností

Reference

Objednavatel: Evropská komise

EMSPI

Cílem projektu je podpora činnosti, které povedou ke zvýšení energetické účinnosti v polygrafickém průmyslu, prostřednictvím implementace energetického managementu v souladu s globální normou ISO 50001. V průběhu projektu 100…

Objednavatel: Evropská Komise

STEAM-UP

Cílem projektu STEAM-UP je zvýšit energetickou účinnost parních systémů a tím přispět ke snížení emisí CO2 a úspoře energie v těžkém průmyslu. Obecně se jedná o velká energeticky…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Jan Pejter

Ředitel divize


E: jan.pejter@enviros.cz

T: 606 671 591