EDD - ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE

Chystáte se získat nemovitosti, sklady, výrobní prostory nebo kancelářské komplexy? Než tak učiníte, měli byste prozkoumat vliv na životní prostředí a situaci zamýšleného nákupu. Naši licencovaní a akreditovaní odborníci na životní prostředí vám poskytnou služby Environmental Due Diligence (EDD) nebo Environmental Site Assessment se zárukou mezinárodní perspektivy a znalostí aktuálních právních předpisů. Pro trh střední, jižní a východní Evropy jsme jednou z předních společností v této oblasti.

O službě

Environmental Due Diligence nebo Environmental Site Assessment Vám poskytuje záruku při nákupu nebo prodeji podniků a nemovitostí nebo při jiných obchodních transakcích. Účelem této služby je definovat dobrý obchodní a obvyklý postup při provádění environmentálního hodnocení pozemku komerčních nemovitostí s ohledem na škálu kontaminujících látek a ropných produktů. Posuzování stavu životního prostředí (ESA), které se provádí v souladu s normou ASTM E1527-13, je proces, kterým se osoba nebo subjekt snaží zjistit, zda konkrétní pozemek (včetně zlepšení) podléhá uznaným podmínkám životního prostředí.

Environmentální audity zaručují, že vaše environmentální chování bude odpovídat na jakékoli dotazy potenciálních stakeholderů.

Co pro Vás zajistíme:

 • Vaše nemovitost bude mít jasně definovaná rizika spojená s životním prostředím
 • Obdržíte informace o tom, zda je váš majetek v souladu s národní a místní legislativou
 • Identifikujeme možná rizika a provedeme odhad nákladů spojených s nápravnými opatřeními

Hodnocení, které se řídí mezinárodně uznávaným systémem ASTM, sestává ze dvou fází. V první fázi ohodnotíme místo z hlediska souladu s danými legislativními požadavky. Při návštěvě místa prověříme aktuální environmentální stav vašeho podniku a všechny činnosti, které jsou v dané lokalitě prováděny. Pokračujeme do druhé fáze EDD, pokud první fáze naznačuje potřebu dalších specializovaných průzkumů nezbytných pro kvalifikované rozhodnutí o environmentálním stavu lokality. Druhá fáze je průzkumná, odebírají se vzorky zemin a vody, které se analyzují v akreditované laboratoři.

Činnosti v rámci služby

 • Zjištění historických environmentálních podmínek místa s důrazem na detekci kontaminovaných lokalit
 • Dopad současných aktivit na životní prostředí
 • Posouzení veškeré dostupné dokumentace, jako jsou veřejné registry a databáze, a další údaje týkající se podniku a umístění
 • Prověříme stav nakládání s odpady, odpadních vod, nebezpečných látek a emisí do ovzduší.

Naše zkušenosti

0

více jak 120 projektů

0

zemí

0

let zkušeností

Reference

Objednavatel: Jones Lang LaSalle

EDD Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle je jedním z nejvýznamnějších partnerů, pro které environmentální tým naší společnosti zpracovává již přes 12 let environmentální audity logistických parků, kancelářských komplexů a výrobních závodů. Za dobu…

Objednavatel: PointPark Properties s.r.o.

EDD VGP Logistic parks

V roce 2016 jsme zpracovali portfolio environmentálních auditů pro 29 lokalit logistických areálů VGP. Logistické parky z portfolia VGP jsou umístěny na strategických pozicích v okolí významných dálničních uzlů, park v Horních Počernicích…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending