EDD - ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE

Chystáte se k akvizici nemovitostí, skladových či výrobních prostor či kancelářských komplexů? Před realizací Vašeho záměru prověřte stav předmětu Vašeho zájmu! Naši experti Vám tuto službu poskytnou se zárukou mezinárodního zázemí a aktuálních znalostí legislativy.
Na středoevropském trhu jsme pro vás nejsilnějším partnerem pro Vaše projekty.

O službě

Environmentální audity jsou pro Vás zárukou zejména při nákupu nebo prodeji podniků a nemovitostí, případně při jiných obchodních transakcích.

Audity Vám zaručují ekologickou kvalitu a závazky, které mezi zúčastněnými stranami v tomto smyslu vznikají.

Jistota, kterou dostanete:

 • Vaše nemovitost bude mít jasně definovaná rizika spojená s životním prostředím.
 • Získáte informaci, zda je Vaše nemovitost v souladu s platnou legislativou
 • Vyčíslíme Vám případná rizika a odhad nákladů spojených s nápravnými opatřeními.

Audit, který se řídí mezinárodně uznávanou normou ASTM, se skládá ze dvou fází.

1. fázi hodnotíme lokalitu z pohledu souladu s právními požadavky. Při návštěvě lokality posoudíme  aktuální stav Vaší lokality a všechny činnosti, které se v dané lokalitě provádějí. Ke 2.fázi EDD přistoupíme v případě, že 1. fáze definuje potřebu dalších specializovaných průzkumů nutných pro kvalifikované rozhodnutí o environmentálním stavu lokality.

Činnosti v rámci služby

 • hodnocení historického využití místa s důrazem na zjištění výskytu starých ekologických zátěží,
 • hodnocení dopadu aktuálních aktivit na životní prostředí,
 • posouzení veškeré dostupné dokumentace (veřejné registry a databáze, dokumentace v lokalitě),
 • posoudíme stav nakládání s odpady, odpadními vodami, nebezpečnými látkami a množství produkovaných emisí do ovzduší

Naše zkušenosti

0

více jak 100 projektů

0

zemí

0

let zkušeností

Reference

Objednavatel: PointPark Properties s.r.o.

EDD VGP Logistic parks

V roce 2016 jsme zpracovali portfolio environmentálních auditů pro 29 lokalit logistických areálů VGP. Logistické parky z portfolia VGP jsou umístěny na strategických pozicích v okolí významných dálničních uzlů, park v Horních Počernicích…

Objednavatel: Jones Lang LaSalle

EDD Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle je jedním z nejvýznamnějších partnerů, pro které environmentální tým naší společnosti zpracovává již přes 12 let environmentální audity logistických parků, kancelářských komplexů a výrobních závodů. Za dobu…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Jan Pavlík

Ředitel divize


E: jan.pavlik@enviros.cz

T: 602 502 462