IPPC - INTEGROVANÁ PREVENCE A KONTROLA ZNEČIŠTĚNÍ

Jste výrobcem v oblastech chemické, energetické, potravinářské, papírenské či metalurgické výroby nebo  majitelem zemědělských výroben a provozů, včetně výkrmen zvířat?  Potom se na Vás vztahuje proces IPPC.

O službě

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) – Integrovaná prevence a omezování znečištění je proces podléhající zákonu č.76/2002 Sb., o integrované prevenci. Integrované povolení dle tohoto zákona klade důraz na co nejvyšší implementaci BAT, tzv. nejlepších dostupných technik.

Činnosti v rámci služby

Přenechte řešení Vašeho integrovaného povolení našim specialistům! Máme zkušenosti s desítkami projektů z různých typů výrobních podniků. Pomáhali jsme vytvářet legislativu v této oblasti.

 • Zpracujeme dokumentaci pro integrované povolení odborně způsobilou osobou
 • Technicky pomůžeme při řešení nesouladů s požadavky zákonů
 • Zajistíme odborné posudky
 • Předjednáme žádosti na příslušných úřadech
 • Projednáme povolení, zplnomocníte-li nás
 • Vypracujeme základní zprávu v případě, že jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení

Komu je služba určena

Naše zkušenosti

0

Více jak 50 projektů

0

V této chvíli 1334 povolení v ČR

0

let zkušeností

Reference

Posudky IPPC

Jako nezávislí experti jsme zpracovali mnoho posouzení realizovaných záměrů. Hodnotili jsme projekty například pro ALW Industry, s.r.o., Lučební závody Draslovka Kolín a.s., Glanzstoff Bohemia s.r.o., Povodí Ohře s.p., Teplárna…

Objednavatel: Unilever, Wienerberger, MVV či Ško Energo.

IPPC

Zajištění dokumentace pro Integrované povolení je zákonným požadavkem pro všechny významné typy průmyslových podniků. ENVIROS spolupracuje s mnoha významnými partnery, pro které řeší jak samotné zpracování dokumentace, tak i pravidelnou…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Růžička

Ředitel divize


E: pavel.ruzicka@enviros.cz

T: 725 187 809