Služby pro veřejný sektor

Veřejný sektor

Veřejný sektor, tedy krajské úřady, municipality, obce a jejich organizace jako jsou školy, školky, nemocnice a podobně jsou dalším z významných pilířů naší spolupráce. V této kategorii naleznete přehledný výčet relevantních služeb.

Energetický management

Řešíte jednorázové úspory nebo chcete mít pod stálou kontrolou a řídit Vaše náklady na energii?Chcete zapracovat energetický management do Vašeho systému ISO prostřednictvím normy ISO 50001?Hledáte přehledný a výkonný software pro energetický management?

Dotace

Sháníte financování pro Vaše projekty?Znáte možnosti využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU?Připravujete projekty zaměřené na úspory energie, využití obnovitelných zdrojů, inovace výroby, odpadové hospodářství či úspory emisí?

Energetický audit

Vztahuje se na vás povinnost zpracování energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií? Chcete nalézt energeticky úsporná opatření ve vašem podniku a ušetřit provozní náklady? Obraťte se na náš tým certifikovaných energetických specialistů!

SMART

Není Vám úplně jasné, co to vlastně je a co vlastně všechno obnáší SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Leccos možná už využíváte! Nyní ale pomocí ICT můžete skutečně chytře řídit Vaše regiony, města, obce, podniky.

Kreditní linky ČR

Víte, že můžete pro financování energeticky úsporných projektů využít i jiné prostředky než strukturální fondy EU či komerční úvěry?

Územní energetické koncepce

Potřebujete řešit energetickou koncepci, energetické hospodářství na úrovni města/kraje/regionu a naplnit povinnosti vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií?Chystáte se na analýzu CZT a rozhodnutí o způsobu rozvoje místních energetických systémů u Vás?

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí u Vás?Jste výrobce a řešíte úspory energie a využití odpadů?Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady?Jste jiný článek cyklu?

Plán odpadového hospodářství

Týká se POH i Vás?Pokud Vaše obec produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu, musíte zpracovat POH.

Ovzduší a klima

Jste představiteli měst, která řeší aktivity v souvislosti s přistoupením měst k Úmluvě/Paktu starostů a primátorů? Anebo jste podnik či soukromý zadavatel, který se emisemi musí nebo chce zabývat?

Vzdělávání

Vidíte vůbec efekt vzdělávání Vašich zaměstnanců?Dolujete zlato z Vašich zaměstnanců nebo je raději vyměňujete za nové?Jak sledujete a využíváte potenciál, který dřímá ve Vašich lidech? Víte o něm?

EPC

Hledáte řešení úspor energie s nulovými výdaji navíc? Plaťte veškeré investice pouze z dosažených úspor. Dodavatel je motivován Vám úspory zajistit, aby mohl investici realizovat.

PENB

Jste nebo budete vlastníkem či nájemcem nemovitosti a řešíte i stanovení kupní ceny nebo ceny pronájmu?

Kontrola kotlů

Víte, koho se povinná kontrola účinnosti kotlů týká?Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete kotel sloužící pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

Kontrola klimatizací

Víte, koho se povinná kontrola klimatizačních systémů týká?Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete klimatizační systém se jmenovitým příkonem zdroje chladu větším jak 12 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

Termovize

Využijte moderní metody pro úsporu Vašich nákladů! Spojte se s námi a my pro Vás provedeme termovizní snímkování staveb i technologií v průmyslu. Naši zkušení specialisté využívají termovizní metody k určení kritických míst pro návrh úsporných opatření.

EKIS

Potřebujete rychle, snadno a bezplatně poradit s energií či energetikou?Obraťte se na nás, jsme jedním z Energetických a konzultačních středisek – EKIS, které poskytuje nezávislé poradenství pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.Položte zdarma otázku našemu energetickému specialistovi!

Naše zkušenosti

0

krajů

0

pobočky v ČR

0

23 let zkušeností

Reference

Objednavatel: ČEZ teplárenská, Lafarge Cement, nemocnice, školy, školky, úřady

Zajištění dotací z programu OPŽP

V projektech zajištění dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí se kombinuje spolupráce se soukromým i státním sektorem. Mezi projekty, na kterých jsme spolupracovali, patří jak velké projekty energetických zdrojů (například…