Služby pro průmysl

Průmysl

Průmysloví klienti jsou jedním z nejdůležitějších segmentů naší činnosti. V této sekci naleznete služby pro výrobce a dodavatele energie a průmyslové podniky. Naše činnost pokrývá všechny velikosti firem, od MSP až po velké nadnárodní korporace.

VODNÍ AUDIT

Chcete nalézt úsporná opatření v oblasti vody ve Vašem podniku a ušetřit provozní náklady? Potřebujete zpracovat vodní audit pro účely dotačních titulů? Řešíte otázky úpravy vody, její recirkulace a čištění nebo využívání šedých či dešťových vod?

ESG – ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE

Týká nebo se Vás bude týkat povinnost zpracování nefinančního reportingu? Požadují Vaši zákazníci či další partneři, abyste jim poskytovali data nefinančního charakteru? Potřebujete zpracovat strategii v oblasti ESG / udržitelnosti?

UHLÍKOVÁ STOPA

Chcete se dozvědět, jakou má Váš podnik uhlíkovou stopu? Řešíte problematiku snižování emisí skleníkových plynů? Potřebujete zpracovat studii uhlíkové neutrality?  

Energetický management

Chcete mít spotřebu energie a náklady na energii ve vašem energetickém hospodářství pod kontrolou?Chcete zapracovat energetický management v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 do vašich existujících systémů?Hledáte přehledný a výkonný software pro energetický management?

Energetický audit

Vztahuje se na vás povinnost zpracování energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?Chcete nalézt energeticky úsporná opatření ve vašem podniku a ušetřit provozní náklady? Obraťte se na náš tým certifikovaných energetických specialistů!

SMART

Není Vám úplně jasné, co to vlastně je a co vlastně všechno obnáší SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION? Leccos možná už využíváte! Nyní ale pomocí ICT můžete skutečně chytře řídit Vaše regiony, města, obce, podniky.

Kreditní linky ČR

Víte, že můžete pro financování energeticky úsporných projektů využít i jiné prostředky než strukturální fondy EU či komerční úvěry?

OCHRANA OVZDUŠÍ

Potřebujete zpracovat analýzu či strategii v oblasti kvality ovzduší? Jste podnik či soukromý zadavatel, který se emisemi musí nebo chce zabývat? Rádi byste svůj projekt financovali z prostředků Modernizačního fondu?

Vzdělávání

Vidíte vůbec efekt vzdělávání Vašich zaměstnanců?Dolujete zlato z Vašich zaměstnanců nebo je raději vyměňujete za nové?Jak sledujete a využíváte potenciál, který dřímá ve Vašich lidech? Víte o něm?

EPC

Hledáte řešení úspor energie s nulovými výdaji navíc?  Plaťte veškeré investice pouze z dosažených úspor.  Dodavatel je motivován Vám úspory zajistit, aby mohl investici realizovat.

Plán úspor a energetický posudek

Řešíte, jak dlouhodobě snižovat spotřebu a náklady na energii a ušetřit?Připravujete dotační projekt a potřebujete zpracovat energetický posudek?

OZE

Investujete do projektů využívajících obnovitelné zdroje energie? Řešíte financování fotovoltaických, větrných či biomasových elektráren, bioplynových stanic či projektů na využití skládkového plynu?

Dotace

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, FOND PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI, PROGRAM EFEKT To vše jsou možné zdroje finančních prostředků pro Vaše projekty nebo investiční záměry! Řešíte projekty zaměřené na snížení spotřeby energie, využití obnovitelných zdrojů, inovaci výrobního zařízení, odpadového hospodářství, nakládání s vodami...

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí ve Vaší lokalitě? Jste výrobce a řešíte úspory energie a materiálů či využití odpadů? Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady? Jste jiný článek v cyklu výroby a...

PENB

Jste nebo budete vlastníkem či nájemcem nemovitosti a řešíte i stanovení kupní ceny nebo ceny pronájmu?

Kontrola kotlů

Víte, koho se povinná kontrola účinnosti kotlů týká?Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete kotel sloužící pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

IPPC

Jste výrobcem v oblastech chemické, energetické, potravinářské, papírenské či metalurgické výroby nebo  majitelem zemědělských výroben a provozů, včetně výkrmen zvířat?  Potom se na Vás vztahuje proces IPPC.

Kontrola klimatizací

Víte, koho se povinná kontrola klimatizačních systémů týká?Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete klimatizační systém se jmenovitým příkonem zdroje chladu větším jak 12 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

Termovize

Využijte moderní metody pro úsporu Vašich nákladů! Spojte se s námi a my pro Vás provedeme termovizní snímkování staveb i technologií v průmyslu. Naši zkušení specialisté využívají termovizní metody k určení kritických míst pro návrh úsporných opatření.

EIA

Připravujete investiční záměr? Rozšiřujete svůj podnik? Plánujete nový projekt ve Vašem městě či obci?

EKIS

Potřebujete-li rychle, snadno a bezplatně poradit jak spořit energii, obraťte se na nás.Jsme jedním z Energetických a konzultačních středisek – EKIS, které poskytuje nezávislé poradenství v oblasti zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Naše zkušenosti

0

35000 GJ roční spotřeby - povinnost zpracování EA.

0

zákon 406/2000 Sb.

0

11 certifikovaných energetických specialistů

Reference

Objednavatel: EKO-CHEMO s.r.o., Milsy, a.s.

Termovizní měření

Termovizní měření je prováděno termokamerou FLIR E45. Máme zkušenosti jak s měřením tepelných mostů na obálce objektu, tak i s měřením otopných těles, izolace rozvodů tepla/chladu, zaměření topných kabelů, netěsností…

Objednavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EKIS

V rámci programu EFEKT naše společnost provozuje energetické konzultační a informační středisko (EKIS), kde jsou energetickými specialisty poskytovány bezplatné konzultace pro veřejnost. Tato služba je určena občanům, veřejné správě, podnikům…