Služby pro vládu

Vládní instituce

Ministerstva a vládní instituce jsou naším častým partnerem, zejména pro projekty modelování, scénářů a energetického managementu. V této sekci jsou přehledně zařazeny relevantní služby.

Energetický management

Řešíte jednorázové úspory nebo chcete mít pod stálou kontrolou a řídit Vaše náklady na energii?Chcete zapracovat energetický management do Vašeho systému ISO prostřednictvím normy ISO 50001?Hledáte přehledný a výkonný software pro energetický management?

Mezinárodní projekty

ENVIROS je přední poradenská společnost poskytující služby zejména v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí v České republice a zemích střední a východní Evropy.

Energetický audit

Vztahuje se na vás povinnost zpracování energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií? Chcete nalézt energeticky úsporná opatření ve vašem podniku a ušetřit provozní náklady? Obraťte se na náš tým certifikovaných energetických specialistů!

SMART

Není Vám úplně jasné, co to vlastně je a co vlastně všechno obnáší SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Leccos možná už využíváte! Nyní ale pomocí ICT můžete skutečně chytře řídit Vaše regiony, města, obce, podniky.

Modelování

Potřebujete pro svou činnost v energetice analýzu či predikci vývoje energetického hospodářství (EH)?Zajímá Vás analýza celého řetězce od získávání primární energie, přes její transformaci až po konečnou spotřebu?

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí u Vás?Jste výrobce a řešíte úspory energie a využití odpadů?Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady?Jste jiný článek cyklu?

Plán odpadového hospodářství

Týká se POH i Vás?Pokud Vaše obec produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu, musíte zpracovat POH.

Ovzduší a klima

Jste představiteli měst, která řeší aktivity v souvislosti s přistoupením měst k Úmluvě/Paktu starostů a primátorů? Anebo jste podnik či soukromý zadavatel, který se emisemi musí nebo chce zabývat?

Vzdělávání

Vidíte vůbec efekt vzdělávání Vašich zaměstnanců?Dolujete zlato z Vašich zaměstnanců nebo je raději vyměňujete za nové?Jak sledujete a využíváte potenciál, který dřímá ve Vašich lidech? Víte o něm?

EPC

Hledáte řešení úspor energie s nulovými výdaji navíc? Plaťte veškeré investice pouze z dosažených úspor. Dodavatel je motivován Vám úspory zajistit, aby mohl investici realizovat.

PENB

Jste nebo budete vlastníkem či nájemcem nemovitosti a řešíte i stanovení kupní ceny nebo ceny pronájmu?

Kontrola klimatizací

Víte, koho se povinná kontrola klimatizačních systémů týká?Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete klimatizační systém se jmenovitým příkonem zdroje chladu větším jak 12 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

Naše zkušenosti

0

MPO a MŽP - dvě klíčová ministerstva pro naši činnost

0

7 let monitorujeme energetickou spotřebu vládních budov

0

23 let zkušeností

Reference

Objednavatel: ČEZ teplárenská, Lafarge Cement, nemocnice, školy, školky, úřady

Zajištění dotací z programu OPŽP

V projektech zajištění dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí se kombinuje spolupráce se soukromým i státním sektorem. Mezi projekty, na kterých jsme spolupracovali, patří jak velké projekty energetických zdrojů (například…