Mezinárodní instituce

Mezinárodní instituce

Zde naleznete služby, které nabízíme mezinárodním finančním institucím a rozvojovým organizacím, jako jsou EBRD, EIB, World bank, UNDP.

Mezinárodní projekty

ENVIROS je přední poradenská společnost poskytující služby zejména v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí v České republice a zemích střední a východní Evropy.Zároveň se aktivně zapojujeme do mezinárodních projektů, v rámci kterých sdílíme a propagujeme české zkušenosti...

Kreditní linky EBRD

Řešíte velké investice do energetických úspor, emisí CO2 nebo obnovitelných zdrojů a hledáte financování, poradenství nebo technickou asistenci?Potřebujete mít v zahraničí jistotu, že vše odpovídá Evropské směrnici o energetické efektivnosti?

Kreditní linky ČR

Víte, že můžete pro financování energeticky úsporných projektů využít i jiné prostředky než strukturální fondy EU či komerční úvěry?

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí u Vás?Jste výrobce a řešíte úspory energie a využití odpadů?Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady?Jste jiný článek v cyklu výroby a spotřeby?

Naše zkušenosti

0

Pro financování EE a OZE na Slovensku byly připraveny projekty za 250 mil. EUR z kreditní linky EBRD.

0

Připravili jsme pro financování projekty za více než 30 mil. USD v Bělorusku.

0

Spolupracujeme s více než 15 bankami na financování úspor energie a výstavby OZE.

Reference

Objednavatel: Evropská komise

European Resource Efficiency Excellence Centre

ENVIROS se v konsorciu mezinárodních partnerů podílí na vytvoření a provozu Evropského centra pro účinnější využívání zdrojů, jež poskytuje informace a asistenci v dané oblasti pro podniky (zejm. malé a střední), konzultanty,…

Objednavatel: Evropská komise

EMSPI

Cílem projektu je podpora činnosti, které povedou ke zvýšení energetické účinnosti v polygrafickém průmyslu, prostřednictvím implementace energetického managementu v souladu s globální normou ISO 50001. V průběhu projektu 100…