Služby pro banky a investory

Banky a investoři

Služby pro investory, bankovní a financující instituce.

ESG – ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE

Týká nebo se Vás bude týkat povinnost zpracování nefinančního reportingu? Požadují Vaši zákazníci či další partneři, abyste jim poskytovali data nefinančního charakteru? Potřebujete zpracovat strategii v oblasti ESG / udržitelnosti?

UHLÍKOVÁ STOPA

Chcete se dozvědět, jakou má Váš podnik uhlíkovou stopu? Řešíte problematiku snižování emisí skleníkových plynů? Potřebujete zpracovat studii uhlíkové neutrality?  

Kreditní linky EBRD

Řešíte velké investice do energetických úspor, emisí CO2 nebo obnovitelných zdrojů a hledáte financování, poradenství nebo technickou asistenci?Potřebujete mít v zahraničí jistotu, že vše odpovídá Evropské směrnici o energetické efektivnosti?

SMART

Není Vám úplně jasné, co to vlastně je a co vlastně všechno obnáší SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION? Leccos možná už využíváte! Nyní ale pomocí ICT můžete skutečně chytře řídit Vaše regiony, města, obce, podniky.

Kreditní linky ČR

Víte, že můžete pro financování energeticky úsporných projektů využít i jiné prostředky než strukturální fondy EU či komerční úvěry?

BREEAM & LEED

Jsme Vaším poradcem pro hodnocení  budov dvěma celosvětově nejuznávanějšími systémy certifikace udržitelnosti budov – BREEAM & LEED.

Vzdělávání

Vidíte vůbec efekt vzdělávání Vašich zaměstnanců?Dolujete zlato z Vašich zaměstnanců nebo je raději vyměňujete za nové?Jak sledujete a využíváte potenciál, který dřímá ve Vašich lidech? Víte o něm?

OZE

Investujete do projektů využívajících obnovitelné zdroje energie? Řešíte financování fotovoltaických, větrných či biomasových elektráren, bioplynových stanic či projektů na využití skládkového plynu?

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí ve Vaší lokalitě? Jste výrobce a řešíte úspory energie a materiálů či využití odpadů? Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady? Jste jiný článek v cyklu výroby a...

PENB

Jste nebo budete vlastníkem či nájemcem nemovitosti a řešíte i stanovení kupní ceny nebo ceny pronájmu?

Plány a analýzy odpadového hospodářství

Jste kraj a potřebujete aktualizovat POH? Jste obec a rádi byste zpracovali analýzu svého odpadového hospodářství či strategický plán jeho rozvoje?

IPPC

Jste výrobcem v oblastech chemické, energetické, potravinářské, papírenské či metalurgické výroby nebo  majitelem zemědělských výroben a provozů, včetně výkrmen zvířat?  Potom se na Vás vztahuje proces IPPC.

EIA

Připravujete investiční záměr? Rozšiřujete svůj podnik? Plánujete nový projekt ve Vašem městě či obci?

EDD

Chystáte se získat nemovitosti, sklady, výrobní prostory nebo kancelářské komplexy? Než tak učiníte, měli byste prozkoumat vliv na životní prostředí a situaci zamýšleného nákupu. Naši licencovaní a akreditovaní odborníci na životní prostředí vám poskytnou služby Environmental Due Diligence (EDD) nebo...

Naše zkušenosti

0

miliardy Kč zajištěných dotací pro naše klienty

0

miliardy investovaných Kč na projektech našich klientů

0

přes 110 projektů

Reference

Objednavatel: European Investment Bank

Hodnocení dokumentace EIA pro úseky D1 na Slovensku

Jedním z nejvýznamnějších zahraničních projektů bylo komplexní hodnocení dokumentace vlivu na životní prostředí pro několik úseků nové dálnice D1 na Slovensku. Hodnocení bylo zpracováno pro Evropskou Investiční Banku (EIB) v souvislosti…

Objednavatel: ČSOB

FVE elektrárny pro ČSOB

Asistence při financování projektů obnovitelných zdrojů energie se zpravidla skládá z různých komponent, jako jsou energetický audit, model výroby, finanční analýza a v případě kompletních TDD (technické due dilligence) i analýza…