Služby pro banky a investory

Banky a investoři

Služby pro investory, bankovní a financující instituce.

Kreditní linky EBRD

Řešíte velké investice do energetických úspor, emisí CO2 nebo obnovitelných zdrojů a hledáte financování, poradenství nebo technickou asistenci?Potřebujete mít v zahraničí jistotu, že vše odpovídá Evropské směrnici o energetické efektivnosti?

SMART

Není Vám úplně jasné, co to vlastně je a co vlastně všechno obnáší SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Leccos možná už využíváte! Nyní ale pomocí ICT můžete skutečně chytře řídit Vaše regiony, města, obce, podniky.

Kreditní linky ČR

Víte, že můžete pro financování energeticky úsporných projektů využít i jiné prostředky než strukturální fondy EU či komerční úvěry?

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí u Vás?Jste výrobce a řešíte úspory energie a využití odpadů?Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady?Jste jiný článek cyklu?

Plán odpadového hospodářství

Týká se POH i Vás?Pokud Vaše obec produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu, musíte zpracovat POH.

Vzdělávání

Vidíte vůbec efekt vzdělávání Vašich zaměstnanců?Dolujete zlato z Vašich zaměstnanců nebo je raději vyměňujete za nové?Jak sledujete a využíváte potenciál, který dřímá ve Vašich lidech? Víte o něm?

BREEAM & LEED

Jsme Vaším poradcem pro hodnocení  budov dvěma celosvětově nejuznávanějšími systémy certifikace udržitelnosti budov – BREEAM & LEED.

EDD

Chystáte se k akvizici nemovitostí, skladových či výrobních prostor či kancelářských komplexů? Před realizací Vašeho záměru prověřte stav předmětu Vašeho zájmu! Naši experti Vám tuto službu poskytnou se zárukou mezinárodního zázemí a aktuálních znalostí legislativy. Na středoevropském trhu jsme pro vás...

EIA

Připravujete investiční záměr? Rozšiřujete svůj podnik? Plánujete nový projekt ve Vašem městě či obci?

OZE

Investujete do projektů využívajících obnovitelné zdroje energie?Řešíte financování fotovoltaických, větrných či biomasových elektráren, bioplynových stanic či projektů na využití skládkového plynu?

PENB

Jste nebo budete vlastníkem či nájemcem nemovitosti a řešíte i stanovení kupní ceny nebo ceny pronájmu?

IPPC

Jste výrobcem v oblastech chemické, energetické, potravinářské, papírenské či metalurgické výroby nebo  majitelem zemědělských výroben a provozů, včetně výkrmen zvířat?  Potom se na Vás vztahuje proces IPPC.

Naše zkušenosti

0

miliardy Kč zajištěných dotací pro naše klienty

0

miliardy investovaných Kč na projektech našich klientů

0

přes 110 projektů

Reference

Objednavatel: EBRD

MunSEFF

Jako nástroj pro financování úspor energie na Slovensku otevřela EBRD úvěrovou linku o velikosti 90 mil. EUR na podporu energetické účinnosti ve slovenských obcích – MunSEFF. Prostřednictvím slovenských bank…

Objednavatel: EBRD

SlovSEFF

SlovSEFF je úvěrová linka s grantem zaměřená na podporu udržitelných investic na Slovensku do soukromého sektoru prostřednictvím místních bank. V rámci programu již slovenské podniky a sdružení vlastníků bytových jednotek…